Modlitby podle Božího slova

Slyšet svědectví o vyslyšených modlitbách je velmi lákavé. Dává nám to naději, že i ty naše Bůh vyslyší.

Někdy ale slyšíme opravdu hluboká svědectví a jindy třeba jenom o tom, jak někdo s modlitbou na rtech doběhl rozjíždějící se tramvaj. Pak přemýšlíme, jestli je toto opravdu to Boží působení skrze modlitbu, nebo si něco namlouváme.

Při přemýšlení se mi vybavil vztah otce a malého synka. Otec mu plní spoustu přání, včetně těch, o kterých ví, že nejsou pro synka po fyzické stránce nijak přínosné. Třeba když mu kupuje lízátko, po kterém se mu kazí zuby. Ale ono i to lízátko může mít velký smysl. Ujišťuje synka o tom, že ho otec má rád. I skrze toto „nezdravé“ potěšení se mezi nimi buduje vztah.

Otec si ale zároveň přeje, aby u toho nezůstalo. Nechce, aby si syna ještě v dospělosti musel kupovat věcmi, jako třeba novým mobilem či autem. Lízátko mělo posloužit k vytvoření vztahu a důvěry. Pokud se synek přesvědčil, že jeho otec je dobrý a má ho rád, pak celkem přirozeně začne jako dobré vnímat i to, co otec dělá, a začne ho napodobovat. Otec pak vidí, že se mu do syna podařilo otisknout to dobré, co je v něm samotném. A možná i rád mu koupí mobil či auto, protože teď už je to z jiných důvodů. Ne, aby si získal synovu lásku, ale protože ji má.

Myslím, že to trochu ukazuje na náš vztah s Bohem. I tady Bůh vychází vstříc našim prosbám, které mohou být vedeny touhou po pohodlnějším a snadnějším životě. Bůh ale nechce, abychom zůstali jenom u toho. Skrze Boží požehnání se máme přesvědčit, že Bůh je dobrý a dobré jsou i jeho úmysly s námi.

Poznávání Boha a budování důvěry v Něj jdou spolu ruku v ruce. Jestliže Boha hlouběji poznáváme, nemůžeme nalézt nic jiného, než že je dobrý. Jestliže Ho hlouběji poznáváme, objevujeme, jaké jsou touhy Jeho srdce, a postupně se s nimi ztotožňujeme.

Pokud získáme důvěru v Jeho dobrotu, měli bychom se posunout k modlitbám podle Boží vůle. Modlit se za věci, které má na srdci Bůh. O těchto modlitbách máme černé na bílém, že je Bůh vyslýchá.

Každá taková modlitba vyjadřuje naši víru, že Bůh je dobrý. A vůbec se nemusíme bát mezi ně vložit modlitbu za bolavý zub či jinou naši potřebu. I s tímto nám Bůh rád pomůže. Cíl Jeho výchovy byl totiž splněn. Boží vůle se otiskla do našeho srdce.

 

V mých modlitbách udělala změnu zkušenost s přípravou pořadů pro rádio. Název pořadu byl poměrně vypovídající – Modlitby podle Bible. Záměrem bylo číst biblické texty a nechat se jimi inspirovat k modlitbám.

Chvíli jsem koketoval s myšlenkou, že bych pořady připravoval tematicky jako moji předchůdci. Tedy, že bych si zvolil téma a k němu shromáždil příslušné biblické texty a pak se podle nich modlil. Přišlo mi zajímavé modlit se jednou za jistotu víry, podruhé za pronásledované křesťany a potřetí třeba za povolání ke službě.

Věřím, že takové pořady by byly užitečné i pro posluchače, protože by se mohli soustředit na jedno téma, do hloubky jej promýšlet a pak se modlit za věci, které jim u toho vytanou na mysli, nebo se přidat k modlitbám společným.

Zvítězila ale jiná varianta, která se mi sice nezdála lepší, ale vzhledem k časové tísni mi přišla méně náročná. Prostě jsem jen otevřel nějakou biblickou knihu, četl ji a modlil se podle ní. Dělalo se mi to dobře a modlitby, které zněly éterem, jsem se skutečně modlil.

Po nějakém čase jsem se zamyslel nad tím, jaké ty moje modlitby jsou, a srovnal je s těmi, u kterých jsem neměl v ruce Bibli, tedy  těmi, které jsem se modlil doposud. Všiml jsem si, že se velmi liší v tématu. Modlitby bez Bible se točily kolem mne. Sice  se týkaly mého vztahu s Bohem, ale šlo tam vždy nějakým způsobem o mě.

Naopak modlitby podle Bible nebyly o mě a o tom, co já prožívám, ale byly o Bohu a Jeho záměrech. Z textů, které jsem četl, jsem si uvědomoval, jaké má Bůh úmysly s Božím královstvím, jakou roli v nich hraje člověk. Velmi často připomínaly Kristův kříž jako základ pro každé lidské snažení. Středem těchto modliteb jsem už nebyl já, ale Bůh se svou vůlí.

Uvědomil jsem si tak, jakým obohacením je číst si k modlitbám biblický text. Může nás vyvést z toho, že se v modlitbě motáme v kruhu a nerozpoznáváme, jestli ještě hovoříme s Bohem nebo už jen sami se sebou. Kombinace modlitby s Biblí nás může odvést od našich sobeckých motivů a přivést mnohem blíže k tomu, abychom se modlili podle Boží vůle. Tedy ty modlitby, o které Bůh stojí.

 

Luděk Brdečko