Misijní týmy Modliteb 24-7 v roce 2020

Láká tě misie? Rád by ses vydal do zahraničí a sloužil Pánu Bohu a lidem? Můžeš se nechat inspirovat a vyjet s některým z misijních týmu mezinárodních Modliteb 24-7.

Island, ostrov Westman
Přidej se k misijního týmu, který slouží návštěvníkům největšího festivalu na Islandu praktickou pomocí i modlitbou. Této velké párty se účastní kolem 15 000 mladých Islanďanů, kteří sem přijíždí za alkoholem a hudbou. Bude to příležitost projevit lidem lásku velmi prakticky, povídat si a modlit se s nimi.

Camino de Santiago, Španělsko
Připoj se k týmu, který slouží lidem hledajícím spiritualitu na pouti Camino de Santiago de Compostela. Jako tým strávíte několik dní putováním po portugalské cestě a poté budete sloužit poutníkům v domě Hope House.

Ibiza, Španělsko
Přijeď naplnit emocionální, fyzické a duchovní potřeby lidí přijíždějících do San Antonia, hlavního párty města Evropy. Přidej se k týmu misionářů, který přináší Boží lásku, laskavost a Boží světlo do života mnohých lidí, kteří přijíždějí za zábavou, alkoholem, drogami a vztahy na jednu noc.

Blízký východ 1
Připoj se k týmu na blízkém východě, který bude svými modlitbami „dláždit cestu“ pro další misijní práci, jako je zakládání církví v místech, která ještě nejsou zasažená evangeliem.

Blízký východ 2
Staň se součástí týmu, který propojí poutní cestu a modlitbu v samotném srdci blízkého východu. Na strategickém a unikátním místě je modlitební místnost, kde jedinou nadějí je Ježíš, který přišel, aby bořil bariéry a vedl ke smíření.

Poutní cesta do Hernhutu (Ochranova)
Vydej se spolu s námi na poutní cestu do Ochranova, místa, kde hrabě Zinzerdorf přijal pod svou ochranu české uprchlíky Jednoty bratrské, kteří jsou dnes známí jako Moravští bratři. Bude to příležitost oddělit svůj čas pro Pána Boha a naslouchat mu.

 

Více informací na stránkách:

https://www.24-7prayer.com/mission-teams
https://www.24-7prayer.com/247ibiza