Informace

Kdy?

od pátku 29. 3. 2024 18:00 do soboty 30. 3. 2024 24:00

Téma?

Velikonoční modlitební řetězec

Kde?

Klubovna evangelické fary v Albrechticích u Č.T., Třanovského 750 - stránky sboru

Jak?

Nepřetržitý modlitební řetěz tvořený lidmi či skupinami, kteří se budou střídat
v modlitební místnosti po jedné nebo více hodinových ,,hlídkách“

Proč?

Modlitba je přirozenou součástí duchovního života každého křesťana. Proč se tedy modlit v jedné konkrétní místnosti a ne každý u sebe doma? Snadno se může stát, že člověk zaspí, nemůže se soustředit, má nenadálé povinnosti… Ten, kdo přijde do modlitební místnosti, má určitý vyhrazený čas na to být s Ježíšem. Může zapomenout na práci,
na denní povinnosti.

V Bibli čteme, jak důležité je neustále se modlit (Lk 18:1-7, 1.Tes 5:17). Skrze blízké intenzivní obecenství s našim Pánem a Spasitelem se budeme proměňovat zevnitř a není možné, aby se tato změna srdce neprojevila i navenek. Také můžeme nově poznávat Boží vlastnosti. Navíc je na tomto místě provoněném modlitbami Božího lidu přítomen Duch Svatý (Sk 2:2). V modlitební místnosti máme příležitost připojit se k modlitbám druhých a stát se jejich součástí.

Sám nebo s někým?

Čas v modlitební místnosti si můžete naplánovat jen pro sebe, nebo se můžete předem domluvit a přijít s přáteli, s partnerem, dětmi nebo třeba s celou skupinkou.

Hodinu nebo dvě?
Pokud jste v modlitební místnosti ještě nikdy nebyli, můžete mít obavy, zda tam vůbec celou hodinu vydržíte a čím těch dlouhých 60 minut naplníte. Nebojte se! Nemusíte celou dobu mluvit. Chystáte se setkat s Bohem, třeba bude také mluvit On. Můžete si v místnosti projít několik zastavení a inspirovat se, číst si, psát, poslouchat, malovat, zpívat, ...
Mnozí, kteří už v modlitební místnosti byli, naopak říkali, že hodina uplyne jako pár minut. Rozhodně neváhejte rezervovat si více hodin za sebou nebo přijít vícekrát

Hodinu nebo dvě?

Pokud jste v modlitební místnosti ještě nikdy nebyli, můžete mít obavy, zda tam vůbec celou hodinu vydržíte a čím těch dlouhých 60 minut naplníte. Nebojte se! Nemusíte celou dobu mluvit. Chystáte se setkat s Bohem, třeba bude také mluvit On. Můžete si
v místnosti projít několik zastavení a inspirovat se, číst si, psát, poslouchat, malovat, zpívat, ...

Mnozí, kteří už v modlitební místnosti byli, naopak říkali, že hodina uplyne jako pár minut. Rozhodně neváhejte rezervovat si více hodin za sebou nebo přijít vícekrát.

Rezervace
Rezervovat modlitební hodinu si můžete v záložce "rozpis modlitebních hodin"

Organizace

Máte-li zájem se zapojit, zaregistrujte si svůj oddělený čas a přihlaste se přes internet nebo na telefonním čísle 732 744 424.

Prosím přijďte na svou hodinu včas, ale nejdříve 5 minut předem.