Informace

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Řím 12,12

Modlitby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu


Kdy?

Začátek: v neděli 21.5.2023 v 18:00

Konec: ve středu 24.5.2023 ve 18:00

 

Kde?

Místnost dětské herny v přízemí sboru BJB, Pražská 72, Vysoké Mýto

 

Jak?

Modlitební řetěz tvořený jednotlivci či skupinami – tyto „hlídky“ se budou střídat v modlitební místnosti po jedné nebo více hodinách. V přihlašovacím políčku můžete označit, zda chcete být v místnosti sami, případně budete tuto hodinu rádi sdílet s dalším modlitebníkem.

 

Proč?

Budeme se modlit za:

- misijní aktivity sboru

- za mír, naši zemi a město

- osobní potřeby lidí

- osobní růst v odpuštění

 

Organizace

Máte-li zájem se zapojit, přihlaste se na adrese http://www.modlitby24-7.cz/vysokemyto

nebo na telefonním čísle 731 555 936 (Romana Pilnáčková).

 

Modlitební místnost

Bude to místnost vyhrazená pro nepřetržité modlitby a nerušené setkání s Bohem. Cílem je vytvořit bezpečné a příjemné místo, které nás může motivovat a inspirovat k modlitbě. Součástí místnosti budou modlitební podněty týkající se aktuálních potřeb, za které se chceme modlit, a také za úplně konkrétní náměty dodané lidmi před vámi. Také zde najdete kreativní koutek, kde se můžete zamyslet nad svým osobním růstem a vztahem k Bohu jako otci. K dispozici bude Bible, volné papíry a tužky pro vaše poznámky, magnetofon a CD s chvalami.

 

Proč modlitební místnost?

Každodenní modlitební život je pro mnohé z nás těžký zápas. Doma nás často vyrušuje naše okolí či řada jiných vlivů. Naši mysl neustále atakují různé zprávy, hluk, nesplněné povinnosti, starosti, apod. Registrace konkrétní hodiny a nutnost jít do místnosti je závazek, který nám pomůže uskutečnit náš záměr. Vykročme z pohodlí svého domova a investujme svůj čas a energii do vztahu s Bohem.

 

Kde vlastně tato místnost je?

Modlitební místnost se nachází ve sborovém domě BJB Lavina, Pražská 72, v místnosti dětské herny v přízemí. Pro vpuštění do domu je potřeba u dveří zazvonit na označený zvonek, nebo telefonicky kontaktovat osobu, která je v místnosti před vámi (nejdříve 5 min. předem), zjistěte si, kdo to je. Pokud v nočních hodinách nebude nikdo před vámi, zajistěte si klíč.

 

Za organizátory:

Romana Pilnáčková, e-mail: romana.pilnackova@bjbvm.cz,

tel.: 731 555 936 - na toto číslo volejte v případě jakýchkoliv problémů.