Informace

 

Víte přece, co znamená tento čas: už
nastala hodina, abyste procitli ze spánku;
vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když
jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto
skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla." Římm 13:11-12Zveme

 

"Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo."

Iz 9,1