Informace

 

Víte přece, co znamená tento čas: už
nastala hodina, abyste procitli ze spánku;
vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když
jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto
skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla." Řím 13:11-12Zveme

Zveme Vás na další běh Modliteb 24-7 v Trutnově, který se bude konat na konci března.

 

"Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky." Iz 43, 19

 

Kdy:

pá 20.03. 2020 od 8h - so 21.03. 2020 do 24h

pá 27.03. 2020 od 8h - so 28.03. 2020 do 24h

 

Kde:

EXIT klub Trutnov v ulici Školní 13 (budova ZUŠ Trutnov) - 2. poschodí (mapa)

Klíče od místnosti se předávají u dveří na ulici, které je nutné v pátek po 18h a o víkendu zamykat.

Díky aktuálnímu nařízení vlády - vyhlášení karantény pro ČR, z důvodu pandemie COVID-19, se modlitební běh v Exitu ruší.

Modlitby probíhají v domácím prostředí.

Žalm 91

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“

Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.

Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,

moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,

nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;

po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.

Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.

Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,

dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.

 

 

     

 

Kontakt:

Jana Kavanová

tel. 608 568 332

chrysolit90(zavináč)gmail.com