Informace

 

Víte přece, co znamená tento čas: už
nastala hodina, abyste procitli ze spánku;
vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když
jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto
skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla." Římm 13:11-12Zveme

 

"Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo."

Iz 9,1

 

 

Pojďme se modlit za naše město, za lidi známé i neznámé, za rodiny, za přátele či nepřátele, za naši zem, za lidi v moci postavených.

Věřím, že Bůh nás postavil do tohoto města za určitým účelem, ptejme se Ho, chvalme Ho, zpívejme chvály.

Žehnejme Izraeli a jeho lidu pokojem a prosperitou. Prosme za ukončení války na Ukrajině.

 

 

 

Kde: Komenského 821, Trutnov, 2.patro (nad koupelnami MARO)

Kdy: 2.12-3.12.2022

 

Kontakt: tel. 608568332, chrysolit90@gmail.com