Informace

 

Víte přece, co znamená tento čas: už
nastala hodina, abyste procitli ze spánku;
vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když
jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto
skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla." Římm 13:11-12Zveme

 

"Požehnáním přímých se město pozvedá, ale ústy ničemů se boří."

Př 11,11