Informace

Kdy?

Od 14.3.2022 -18.3.2022

Kde?

Pozor,Pozor,Pozor!!!!

Změna místa konání modliteb.

Tentokrát proběhnou modlitby na nové adrese: Modlitebna Apoštolské církve, Frýdecká 12, 73961 Třinec - Staré Město

 

Vnímáme velkou potřebu modliteb za ukončení války na Ukrajině. Prosím připojte se aby mohlo skončit to utrpení lidí. Vždyď vroucí modlitba spravedlivého má velikou moc.

 

 

Nepřetržitý modlitební řetěz tvořený lidmi či skupinami, kteří se budou střídat v modlitební místnosti po jedné nebo více hodinových ,,hlídkách“

Proč?

Modlitba je přirozenou součástí duchovního života každého křesťana. Proč se tedy modlit v jedné konkrétní místnosti a ne každý u sebe doma? Snadno se může stát, že člověk zaspí, nemůže se soustředit, má nenadálé povinnosti… Ten, kdo přijde do modlitební místnosti, má určitý vyhrazený čas na to být s Ježíšem. Může zapomenout na práci, na denní povinnosti. Prostě je to chvíle oddělená jen pro Boha! Je na každém, jakou formou bude s Ním v kontaktu. Třeba písněmi chval nebo přímluvnými modlitbami.

 

V Bibli čteme, jak důležité je neustále se modlit (Lk 18:1-7, 1.Tes 5:17). Skrze blízké intenzivní oecenství s našim Pánem a Spasitelem se budeme proměňovat zevnitř a není možné, aby se tato změna srdce neprojevila i navenek. Také můžeme nově poznávat Boží vlastnosti. Navíc je na tomto místě provoněném modlitbami Božího lidu přítomen Duch Svatý (Sk 2:2).

 

Věříme, že Pán Bůh modlitby shodné s jeho vůlí vyslýchá (J 16:24, 1. J 5:14-15). Chceme se u našeho Boha přimlouvat za spoustu modlitebních předmětů, které nám leží na srdci. Za naše přátele, kteří ještě nepatří Pánu Ježíši, za Třinec, za šíření evangelia, za služebníky, za církev… Chceme vidět Boží zásahy v dalších oblastech, konkrétních věcech, životech konkrétních lidí. Připojte se a sjednoťme se v modlitbách! Nezáleží na věku, pohlaví, původu, ani na církevní denominaci, kterou navštěvujete, nebo na tom, jak dlouho jste věřící.

Modlitby Aliančního týdne modliteb 10.1. - 17.1.: www.ea.cz/149/aliancni_tyden_modliteb_2021

BOŽÍ PŘÍTOMNOST (STŘEDA 10.1. 2021): Biblický text: Ex 33,3-23

Modleme se za to, abychom byli církví, která přináší naději a pokoj tam, kde je strach a úzkost.

Modleme se za to, abychom byli otevření vůči Božímu jednání v našich životech i v našich společenstvích.

Modleme se za další sbory a církve v našem městě a jejich potřeby. Kéž je na nich zjevná Boží přítomnost, kéž jsou světlem a solí a městem na hoře, které nemůže být skryto.

Modleme se za obnovu církve.