Informace

Kdy?

Od 14.3.2020

Kde?

Pozor!!!!

Díky nouzovému stavu v ČR, prosíme o zapojení k modlitbám za momentální situaci v naší zemi. Modlitby 24-7, budou probíhat z našich domovů. Zaregistrujte se prosím do modlitebního řetězu a přimlouvejme se, ať Bůh jedná a oslaví se jeho jméno. BŮH S NÁMI.


Nepřetržitý modlitební řetěz tvořený lidmi či skupinami, kteří se budou střídat v modlitební místnosti po jedné nebo více hodinových ,,hlídkách“

Proč?

Modlitba je přirozenou součástí duchovního života každého křesťana. Proč se tedy modlit v jedné konkrétní místnosti a ne každý u sebe doma? Snadno se může stát, že člověk zaspí, nemůže se soustředit, má nenadálé povinnosti… Ten, kdo přijde do modlitební místnosti, má určitý vyhrazený čas na to být s Ježíšem. Může zapomenout na práci, na denní povinnosti. Prostě je to chvíle oddělená jen pro Boha! Je na každém, jakou formou bude s Ním v kontaktu. Třeba písněmi chval nebo přímluvnými modlitbami.

 

V Bibli čteme, jak důležité je neustále se modlit (Lk 18:1-7, 1.Tes 5:17). Skrze blízké intenzivní oecenství s našim Pánem a Spasitelem se budeme proměňovat zevnitř a není možné, aby se tato změna srdce neprojevila i navenek. Také můžeme nově poznávat Boží vlastnosti. Navíc je na tomto místě provoněném modlitbami Božího lidu přítomen Duch Svatý (Sk 2:2).

 

Věříme, že Pán Bůh modlitby shodné s jeho vůlí vyslýchá (J 16:24, 1. J 5:14-15). Chceme se u našeho Boha přimlouvat za spoustu modlitebních předmětů, které nám leží na srdci. Za naše přátele, kteří ještě nepatří Pánu Ježíši, za Třinec, za šíření evangelia, za služebníky, za církev… Chceme vidět Boží zásahy v dalších oblastech, konkrétních věcech, životech konkrétních lidí. Připojte se a sjednoťme se v modlitbách! Nezáleží na věku, pohlaví, původu, ani na církevní denominaci, kterou navštěvujete, nebo na tom, jak dlouho jste věřící.

 

Další dotazy zodpoví:

Modlitby 24-7 Třinec:    603 442 911 http://www.modlitby24-7.cz/trinec