O 24-7

Modlitby 24-7

Kdy?

Pondělí 30.3 až pondělí 12.4.2020

Zahájení modliteb v pondělí v 19:00

Kde?

Tentokrát každý na svém místě, které je pro něj dostupné a kde se může setkat se svým Stvořitelem

Jak?

Jednotliví modlitebníci, dvojice nebo celá společenství se zapíší po hodinách do on-line registrace na http://www.modlitby24-7.cz/trebic

Např. se podívají do diáře a zjistí, že v pondělí mají od 1:00 do 3:00 v noci čas, a tak si tento lukrativní čas rezervují pro boj o věčný život.

Proč?

Protože chceme volat na Boha,
protože před Ním chceme sklonit
svoje kolena...

Žalmy 91:1  Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

2  Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."

3  Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.

4  Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

5  Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,

6  moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

7  Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

8  Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

9  Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,

10  nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

11  On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

12  Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;

13  po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.

14  Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.

15  Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,

16  dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.


Organizace

Chcete se zapojit a prožít toto dobrodružství modlitby? Zaregistrujte se a přihlaste zde nebo na telefonních kontaktech:
Marie Bendová - 773 592 112, Kristýna Kafuňková - 605 011 043, Riel Strnadová – 604 714 887

Modlitební místnost

NYNÍ KAŽDÝ TAM, KDE JE MU DÁNO...


Změna registrované hodiny

Pokud zjistíte, že na Vámi zaregistrovanou hodinu z nějakého důvodu nemůžete setvrvat v modlitbě, potřebujete přesunout čas apod., můžete tak nyní učinit již sami, pokud jste se zaregistrovali - toto lze nejméně 48 hodin před vašim moditebním časem. V případě problémů, či dotazů prosím volejte dole uvedená tel. čísla, či pište s předstihem na e-mail: trebic@modlitby24-7.cz, nebo na níže uvedené e-mailové adresy.


Další dotazy zodpoví:

Marie Paločková – m.palockova@seznam.cz
Hana Milostná – hank.mil@gmail.com

Marie Bendová - 773 592 112, M.Palockova@seznam.cz
Kristýna Kafuňková - 605 011 043, kikakafunkova@seznam.cz
Radek Hahn – 608 825 288, rek@seznam.cz
Jiřina Fialová – 774 310 999, jirry.m@centrum.cz