Informace

Byli jsme stvořeni k tomu, abychom chodili s živým Bohem a rozmlouvali s ním. Modlitba je tím nejpřirozenějším, nejmocnějším a nejuniverzálnějším projevem křesťanské víry.

Kdy?

Chceme se společně modlit od 28. 5. 2021 17:00 do neděle 30. 5. 2021 24:00.  Chceme se proto zastavit, poděkovat Bohu za jeho působení v minulosti, ale i prosit za jeho směr a působení pro naše osobní životy, sbor a celé okolí Třanovic.

Kde?

V tomto řetězci Modliteb 24/7 nemáme jednu konkrétní modlitební místnost. Modlit se můžete na libovolném místě. Pokud si rezervujete konkrétní čas, věříme, že jej skutečně využijete k modlitbám. Pokud máte v srdci touhu můžete k modlitbám připojit kdykoliv i půst. Půstem chceme vyjádřit především naši touhu po Bohu, kdy se vzdáváme tělesných věcí, které nám v ní brání.

Jak?

Nepřetržitý modlitební řetěz tvořený lidmi či skupinami, kteří se budou střídat ve virtuální modlitební místnosti po jedné nebo více hodinových ,,hlídkách“

Proč?

Modlitba je přirozenou součástí duchovního života každého křesťana. V Bibli čteme, jak důležité je neustále se modlit (Lk 18:1-7, 1.Tes 5:17). Skrze blízké intenzivní obecenství s našim Pánem a Spasitelem se budeme proměňovat zevnitř a není možné, aby se tato změna srdce neprojevila i navenek. Také můžeme nově poznávat Boží vlastnosti. Navíc je na tomto místě provoněném modlitbami Božího lidu přítomen Duch Svatý (Sk 2:2). V modlitební místnosti máme příležitost připojit se k modlitbám druhých a stát se jejich součástí.