Informace

Kvůli nařízení vlády o nouzovému stavu v ČR, prosíme o zapojení k modlitbám za momentální situaci v naší zemi. Modlitby budou probíhat z našich domovů. Zapište se prosím do modlitebního řetězu a přimlouvejme se, ať Bůh jedná a oslaví se Jeho jméno.


Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu.Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Mat. 6.6

O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filip. 4,6-7

MODLITEBNÍ NÁMĚTY

  • za lidi, kteří jsou tzv. v první línii (lékaře, sestřičky, lékárníky, policisty, hasiče atd.)
  • za rodiče, učitele, prodavače, zásobovače
  • za Boží ochranu před nákazou
  • moudrost pro využití času
  • starší generaci a seniory
  • za CMŠ
  • za pastory v našem sboru
  • za vedení naší církve
  • za vládu
  • za rodiny