Základní informace

Jak to funguje?

V tomto chodu Modliteb 24/7 nemáme jednu konkrétní modlitební místnost. Modlit se můžete na libovolném místě. Pokud si rezervujete konkrétní čas, věříme, že jej skutečně využijete k modlitbám. Pokud máte v srdci touhu můžete k modlitbám připojit kdykoliv i půst. Půstem chceme vyjádřit především naši touhu po Bohu, kdy se vzdáváme tělesných věcí, které nám v ní brání.

Pomozte nám pokrýt každý den od 5:00 do 24:00.

Aktuální modlitební náměty můžete dopisovat zde

Na daný čas se může rezervovat vždy pouze jedna osoba, ale pokud už je vámi preferovaný čas obsazený a jiné vám nevyhovují, klidně se modlete i bez rezervace. Bůh není omezen našimi rozpisy. Povzbuďte prosím k modlitbám i své přátele a známé.

Modlitba

Nebeský Otče, přicházíme dnes k Tobě jako tvá církev a chceme prosit za onemocnění, které ve světě způsobuje Koronavirus. Jedno ze tvých jmen je "Hospodin, který uzdravuje." Prosím odpusť nám naše hříchy, uzdrav naše nemoci, zbav nás od všeho zlého.

Ty jsi i "Hospodin pokoje". Vyprošujeme Tvoji přítomnost a pokoj pro ty, kteří ztratili své milované. Modlíme se o tvé požehnání, ať už fyzické, tak i duchovní pro zdravotnický personál, který slouží v první linii. Prosím ochraňuj před nakažením, požehnej všechnu jeho práci a obětavost.

„Hospodin je má korouhev." Ukazuj svoji moc, odstraňuj ze srdcí strach, ale i temnotu, aby pacienti mohli být silní. Dej, aby jejich léčba mohla být účinná. Dej nám všem naději na tvé uzdravení a spasení.

Pane, ty jsi dobrý pastýř. Dej prosím moudrost těm, kteří jsou u moci, utiš epidemii. Ježíši, ty jsi to pravé světlo světa, a my ti důvěřujeme ve všem, co se dotýká naší věčnosti. Prosíme o tvoji církev v postižených oblastech. Prosíme o to, aby mohla přinášet tvé světlo do všech postižených míst. Posilni všechny zemdlené a klesající. Otevírej dveře evangelia. Probouzej i nás, abychom mohli mít srdce, které Tě hledá a pulzuje pro věčný život. Duchu Svatý, náš Utěšiteli, buď nám na blízku, dávej nám jako tvé církvi po celém světě tvoji inspiraci, víru, lásku a naději. O to tě prosíme ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.