Informace

Adventní modlitební řetěz

PŘIPRAV SVOJE SRDCE

neděle 2.12. - čtvrtek 6.12.


Kde: Křesťanské centrum Luka, Mukařovského 1986
Kontakt: Daniela Ranšová - 737 059 802, Ransova.D@gmail.com
Přihlašování: Registrace je spuštěna! Doporučujeme se nejdříve zaregistrovat do systému - "Registrace", ulehčíte nám tak práci při případných změnách nebo odhlašování.
Přihlášení na hodinu: v levém menu vyberte "Rozpis", zvolte si jednu nebo více volných hodin, vyplňte vše potřebné a potvrďte tlačítkem "Rezervovat".

Proč modlitební místnost?
Připravujeme pro vás speciální prostor, kde můžete vyjádřit svou radost, vděčnost, lítost, své prosby či cokoli jiného, co vám leží na srdci. Modlit se můžeme kdekoli, modlitební místnost vám ale může pomoci se na modlitbu lépe soustředit a zažít s Bohem nevšední, oddělený čas v tichu a klidu. Jeden z účastníků minulého modlitebního řetězu o čase v modlitební místnosti napsal, že se tam cítil jako složený v klíně Nebeského Otce. Přijďte prožít radost, pokoj, naději a lásku při vstupu do adventního času a propojte se s ostatními v modlitbách a při předávání této modlitební stráže.

Sám nebo s někým?
Čas v modlitební místnosti si můžete naplánovat jen pro sebe, nebo se můžete předem domluvit a přijít s přáteli, s partnerem, dětmi nebo třeba s celou skupinkou. Maminky se mohou domluvit a vzájemně si pohlídat děti (např. v Rybičkách). Také si můžete hodinu v modlitební místnosti rezervovat jako "otevřenou pro ostatní" - při registraci zvolíte "ne" v kolonce "přeji si být v místnosti sám" a ostatním tak dáváte najevo, že se mohou připojit.

Hodinu nebo dvě?
Pokud jste v modlitební místnosti ještě nikdy nebyli, můžete mít obavy, zda tam vůbec celou hodinu vydržíte a čím těch dlouhých 60 minut naplníte. Nebojte se! Nemusíte celou dobu mluvit. Můžete si v místnosti projít několik zastavení, inspirovat se, číst si, psát, poslouchat nebo zpívat chvály, malovat,... Mnozí, kteří už v modlitební místnosti byli, naopak říkali, že hodina uplyne jako pár minut. Rozhodně neváhejte rezervovat si více hodin za sebou nebo přijít vícekrát (Nemusíte mít obavu, že někomu "zabíráte místo", pokud by se na někoho skutečně nedostalo, není vůbec problém nechat místnost otevřenou další týden nebo déle)

Koho tohle napadlo?
Inspirací pro otevření této modlitební místnosti je hnutí s názvem Modlitby 24/7 - 24/7prayer. Před více než 15ti lety se obdobným způsobem začalo modlit jedno malé společenství v Anglii. Bůh tenkrát mnohým svou přítomností vyrazil dech a tohle malé společenství a jeho okolí začal proměňovat. Od té doby, bez výrazné organizované lidské snahy, se podobné místnosti začaly objevovat po celém světě v nejrůznějších denominacích a křesťanských tradicích a s nimi mnoho nové práce v místních komunitách, do které Bůh lidi začal povolávat. Modlitební místnost není v žádném případě cílem křesťanského snažení. Je to místo, kde se můžeme nadechnout, abychom pak vyšli ven a činili to, k čemu nás Bůh povolává a pak se zase vraceli, znovu se nadechli a znovu vyrazili do světa.