Informace


Modlitební místnost CB Dejvice

V termínu 3. do 5. dubna budeme mít možnost se jako sbor spojit ke společným modlitbám. Na Evropské 88 vznikne modlitební místnost, kam bude možné přicházet a zapojit se do tzv. modlitební stráže. Místnost bude k dispozici dnem i nocí. Čas modliteb můžete využít různými způsoby. V místnosti budou připraveny náměty k modlitbám, ale můžete ten čas věnovat Bohu jakkoliv budete chtít. Modlit se v místnosti můžete osamotě nebo k tomu přizvat i někoho dalšího. Modlitební víkend bude uzavřen večerem chval a modliteb v neděli večer. Všichni jste srdečně zváni.
Základní info
Kdy: 3.-5.4. 2020
Kde: Evropská 552/88, 160 00 Praha 6-Hanspaulka
Kontakt: Vojta Furák (775 893 632, vojtech.furak(a)gmail.com)

Přihlašování: Registrace je spuštěna! Doporučujeme se nejdříve zaregistrovat do systému - "Registrace". Ulehčíte tak administrátorům práci při případné změně nebo odhlašování. Přihlášení na hodinu provedete takto: v levém menu vyberte "Rozpis", zvolte si jednu nebo více volných hodin, vyplňte vše potřebné a potvrďte tlačítkem "Rezervovat".



Co je modlitební místnost?
Je to jedna místnost v prostorách CB na Evropské 88, něco jako soudobá kaple. Není pochyb o tom, že modlit se můžeme úplně kdekoli. Tohle je však navíc místo plné inspirace, většinou tiché a klidné a tak nějak prostoupené modlitbami ostatních.

Proč přijít?
Jeden rozměr je čistě osobní - můžete si v modlitební místnosti užít soukromé setkání s Bohem, čas oddělený na ztišení, naslouchání a osobní povídání, svého druhu rande. Druhý rozměr je společný - jsme povoláni nejen k osobnímu vztahu s Bohem, ale také k životu ve společenství, ke společnému hledání cesty dál, modlitbám a přímluvám za druhé a k oslovování těch, kteří ještě Boha neznají. V modlitební místnosti máme příležitost připojit se k modlitbám druhých a stát se jejich součástí.

Sám nebo s někým?
Čas v modlitební místnosti si můžete naplánovat jen pro sebe, nebo se můžete předem domluvit a přijít s přáteli, s partnerem, dětmi nebo třeba s celou skupinkou. Také si můžete hodinu v modlitební místnosti rezervovat jako "otevřenou pro ostatní" - při registraci zvolíte "ne" v kolonce "přeji si být v místnosti sám" a ostatním tak dáváte najevo, že se mohou připojit.

Hodinu nebo dvě?
Pokud jste v modlitební místnosti ještě nikdy nebyli, můžete mít obavy, zda tam vůbec celou hodinu vydržíte a čím těch dlouhých 60 minut naplníte. Nebojte se! Nemusíte celou dobu mluvit. Chystáte se setkat s Bohem, třeba bude také mluvit On. Můžete si v místnosti projít několik zastavení a inspirovat se, číst si, psát, poslouchat, malovat, zpívat, ...
Mnozí, kteří už v modlitební místnosti byli, naopak říkali, že hodina uplyne jako pár minut. Rozhodně neváhejte rezervovat si více hodin za sebou nebo přijít vícekrát (Nemusíte mít obavu, že někomu "zabíráte místo", pokud by se na někoho skutečně nedostalo, není vůbec problém nechat místnost otevřenou další týden. Nebo déle.)

Co v noci?
Máte-li možnost a chuť, můžete se přijít modlit i během noci. Pokud by pro vás bylo překážkou noční cestování domů, můžete v prostorách kavárny přenocovat - ve vlastním spacáku, na karimatce.

Koho tohle napadlo?
Inspirací pro otevření této modlitební místnosti je hnutí s názvem "Modlitby 24/7 - "24/7prayer". Před více než 15ti lety se obdobným způsobem začalo modlit jedno malé, nevýznamné společenství v Anglii. Bůh tenkrát mnohým svou přítomností vyrazil dech. A tohle malé společenství a jeho okolí začal proměňovat. Od té doby, bez výrazné organizované lidské snahy, se podobné místnosti začaly objevovat po celém světě, v nejrůznějších denominacích a křesťanských tradicích. A s nimi mnoho nové práce v místních komunitách, do které Bůh lidi začal povolávat. Modlitební místnost není v žádném případě cílem křesťanského snažení. Je to místo, kde se můžeme nadechnout, abychom pak vyšli ven a činili to, k čemu nás Bůh povolává. A pak se zase vraceli, znovu se nadechli a znovu vyrazili do světa.