Informace

Prodlužujeme!!!! :) pojedeme do pondělí 7:00

"... a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi."
2 Par. 7:14

2. Par. 7:14  "... a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi."

 

 

Kontakt:

 

Jura Cipín

+420 604 748 234

jiri.cipin@seznam.cz