Informace

 

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Zjevení 3,20

 

 


 

V adventním čase Vás zveme k modlitbám 24/7. Modlitební řetěz probíhá

od pondělí 29.11. 8:00

do neděle 5.12. 8:00,

Řetěz neprobíhá v modlitební místnosti, zapojit se do něj můžete odkudkoliv.

Modlitební témata:

 

  • covidová pandemie vedoucí k úmrtím lidí, přehlcení nemocnic, omezování péče o necovidové pacienty a k mnoha dalším dopadům na společnost

  • politická situace v naší zemi, průtahy ve jmenování vlády, potřeba aby novu vláda jednala moudře a obstála ve všech problémech, které ji čekají

  • ekonomická situace, rostoucí ceny, inflace, energetická krize nejen v naší zemi

  • mnozí nemocní – tělesně i duševně, kteří jsou našimi blízkými a přáteli

  • jednotliví lidé z našeho sboru, jejich ochrana, požehnání i duchovní růst, stejně tak i aktivity našeho sboru

  • předvánoční čas, touha po tom, abychom se my i lidé okolo nás mohli setkat s pravým Ježíšem

  • pronásledování cca 300 mil. křesťanů – v zemích s komunistickým režimem, v arabských a muslimských zemích – jejichž utrpení si připomínáme tento týden v rámci tzv. Červené středy

  • situace na polsko-běloruských hranicích

Ale možná hlavně to, abychom hořeli touhou po Pánu Bohu, po tom být Mu blízko a abychom měli srdce i mysl připravené k tomu činit pokání.