Informace


  Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš.

  Na to Jan všem řekl: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm."

  Lk 3, 15-16


  Srdečně Vás zveme Vás k uvažování o Mesiáši

  a modlitbám 24/7.

  Od 2.12.2022 6:00 do 4.12.2022 8:00

  v modlitební místnosti CBHB.