Informace

"Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě  posvěceni. " Jan 17, 19

Srdečně Vás zveme ke ztišení a modlitbám.
Velikonoční modlitební řetěz bude probíhat
od pátku 7.4. 8,00 do neděle 9.4. 8,00
v modlitební místnosti CBHB.