Informace

To Světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila...Vánoční modlitební řetěz

bude zahájen v sobotu 15.12.2018 v 18,00

večerem modliteb a chval

a bude probíhat do soboty 22.12. 2018 18,00

v modlitební místnosti (malé klubovně)

Církve bratrské.

Jste srdečně zváni!


 

Informace Petr Štěpán 777 563 120

Marie Štěpánová 731 708 199