Informace

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.                                                                 Izajáš 9,1


Pojďme chválit Pána Boha za světlo darované v Ježíši Kristu

a pojďme bojovat na modlitbách za Boží světlo pro nemocné,

pro naše nevěřící okolí, pro kroky našich sborů, pro nás samotné.


Modlitební řetěz bude probíhat v malé klubovně modlitebny

Církve bratrské od neděle 17.12. 18,00 do pátku 22.12. 24,00.