Informace

Časně ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.                                 Mk 1,35


Přijměte prosím možnost odejít na pusté místo a tam se modlit.

Postní a předvelikonoční modlitební řetězec bude probíhat

od  25.3. 2018 18,00

do 1.4.2018 8,00

v modlitební místnosti Církve bratrské.