Rozpis

POZOR!! Zapisovat se můžete i na pondělí a úterá příštího týdne, je však potřeba překliknout na další rozpis (nad tabulkou vybrat 6.4.-8.4. 2020)

Samozřejmě máte svobodu v tom, za co se budete modlit. Nicméně tady jsou náměty ze:

 • Abychom jako sbor (Frýdlant i Frenštát) byli pořád jednotné společenství, i když se teď nemůžeme scházet.
 • Za ochranu křesťanů od duchovních útoků, zejména v této době.
 • Za naše nevěřící přátele a rodiny. Za nevěřící lidi ve Frýdlantě, Frenštátě a okolí.
 • Za aktuální pandemii - aby nás Bůh ochraňoval, uzdravoval nemocné, abychom měli po celou dobu pokoj a nepřemáhal nás strach. Zároveň aby si Bůh tuto situaci používal a lidé se k němu obrátili.
 • Za oslavu Velikonoc v jiné podobě než jsme zvyklí.
 • Za Christ Comunity Church se kterým náš sbor spolupracuje.
 • Za nemocné ve sboru (např. Nicole Valešová, Paul Till)
 • Za sborovou budovu/sborové místo

Náměty na modlitby ze služeb:

English camp

 • Aby se na učednickou část přihlásilo 50 studentů a na evangelizační část další 50
 • Za američany - ať už z USA nebo naše české, které chceme oslovit pokud by se hranice neotevřely
 • Za přípravu a motivaci v ní vytrvat

Family Fest

 • Bude Family Fest?
 • Přijede team z USA?
 • Za propojení komunity. A abychom viděli Kristovu rodinu růst skrze tuto akci.

Fusion

 • Jelikož teď Fusion nemůže mít pravidelné zkoušky, modlete se prosím za udržování vztahů se studenty a dobré pokračování až se zase budeme moci sejít

Florbal

 • Za zasažení srdce mladých lidí Duchem svatým

Dorost

 • Za růst a přibližování dorostenců k Pánu Bohu

 

V současné době není spuštěna rezervace do modlitebního řetězce.