Informace

MODLITBY 24/7 VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍ

19.3. -22.3.2016


Kde:

Budova Slunečnice, ulice 5. Května,  Frýdlant nad Ostravicí


Jak:

74 hodin modliteb, chval, ztišení před Bohem


Jak se bude předávat modlitební stráž?

Přicházej prosím včas, 5-10 min před začátkem své modlitební chvíle. 5 min před koncem tvé rezervované doby ti přicházející osoba zatelefonuje. Jdi jí prosím odemknout dveře (pokud se dole modlí jednotlivec a ne skupina, musí být stále zamknuto a klíč zůstává stále ve dveřích zevnitř). Dle domluvy se můžete společně modlit - ten, který odchází, se pomodlí za přicházejícího - a předat tak pomyslně modlitební stráž. Ten, který zůstává, jde doprovodit odcházejícího, aby za ním zamkl dveře.

Pokud se nikdo nedostaví 5 min po stanovené době nebo nikdo není na další hodinu zapsán, odcházející zavolá Jirkovi Valešovi na 731 017 822 a domluví se na předání klíčů nebo vyřešení daného problému. Telefonní čísla dalších osob zapsaných do modlitebního řetězu budou vylepená na dveřích.

Proč:

Chceme Bohu odevzdat rok, který je před námi, chceme se modlit za to, co pro nás má Bůh připraveno, jako pro sbor, tak pro jednotlivce.

Chceme se modlit a vyprošovat naplnění osobních potřeb.

Chceme prosit za naše nevěřící přátele a rodiny.


Modlitební místnost

Pro registraci modlitebních časů se přihlaste v rozpisu nebo na telefonním čísle 605 778 608.

Modlitební místnost bude předávána od jednoho modlitebníka k druhému, taková štafeta.  Modlitebníci po sobě jdoucí si vymění modlitby i klíče. Bude nutné zamykat budovu.

Modlitební místnost bude připravena pro tvořivé modlitby, bude prostor psát co vám Bůh bude dávat na srdce a mnohé další... Bude obsahovat modlitební předměty, které nám Bůh dává na srdce, stejně tak bude prostor přidat ty vaše.


Bližší informace

Jirka Valeš

731 017 822

jiri83@gmx.ch