Informace

Modlitby za situaci čínských křesťanů v ČR

Kdy?
Od 26.2.-28.4.2018

Kde?
Soukromě, svoláním se v místě bydliště v konkrétní místnosti, modlitebně či kostele.

Jak?
Nepřetržitý modlitební řetěz tvořený lidmi či skupinami, kteří se budou střídat v modlitební stráži po jedné nebo více hodinových ,,hlídkách“ na různých místech ČR.

Proč?
Vícekrát naše média informovala o skupině čínských křesťanů, kteří v naší republice počátkem roku 2016 požádali o azyl z důvodů pronásledování pro víru. Rozhodnutí o přidělení azylu bylo stále odkládáno, což mnozí aktivisté začali vnímat jako politicky motivované. Po opakovaných průtazích ministerstva se desítky disidentů a dalších významných osobností rozhodli v dopise vyzvat bývalého premiéra Bohuslava Sobotku, aby nařídil ministerstvu vnitra rozhodnout.

Koncem února média zveřejnily zprávy, že azyl v Česku udělilo osmi lidem, dalších 70 žádostí odmítlo.

Před Vánocemi Český rozhlas odvysílal rozhovor s jednou z žadatelek, ve kterém popisuje, co jim hrozí v případě navrácení do Číny.

Právníci z Organizace pro pomoc uprchlíkům, kteří zastupují některé žadatele, se však domnívají, že důvody pro udělení azylu jsou oprávněné, a proto chtějí využít možnost obrátit se na soudy k prozkoumání zdůvodnění.

Z rozhovoru s Alešem Tomanem, faráře Církve československé husitské v Žamberku, který je jedním z těch, kdo žadatelům poskytl pomoc, je možné vyčíst, v jak těžké situaci se odmítnutí žadatelé teď ocitli.

K článku je připojeno video - rozhovor redaktorky Emma Smetany z DVTV s bývalým čínským onkologickým chirurgem Tohti, který otevřeně přiznává porušování lidských práv v Číně a obchodování s lidskými orgány.

Křesťanská společenství, která nabídla pomoc s nalezením práce a začleněním žadatelů do naší společnosti, mohou vydat svědectví o jejich ochotě učit se český jazyk, pracovitosti, píli, skromnosti, zájmu o společnou modlitbu, hledání porozumění naší kultuře, prožívání křesťanství a další pozitivní zkušenosti svědčící o jejich zájmu integrovat se do naší společnosti.

 

O zapojení vysokoškoláků do modliteb 24/7 natáčel ČRo Olomouc.

 

ČT se podařilo v pořadu Reportéři ČT natočit rozhovor s jednou odmítnutou žadatelkou o tom, čemu čelila v Číně, než se rozhodla odjet někam do zahraničí a tam požádat o azyl. Reportáž je doplněna názory právníků, biskupa Václava Malého, Karla Schwarzenberga a dalších.

 

Rozhovor na DVTV: Čínské křesťanky - Zatkli by nás, protože věříme v Boha, hledají nás už dva roky, bojíme se o rodiny

 

Pojďme se jako křesťané spojit v modlitbě na tyto úmysly:

- za účinnou pomoc odmítnutým žadatelům v naší zemi, kdy mohou do 15 dnů podat žaloby

- za právníky, kteří tyto žaloby připravují

- za spravedlivý postup našich soudů

- za ochranu žadatelů a jejich rodin - prožívají strach nejenom o své životy, ale i o životy svých blízkých v Číně, pokud se tam dostaly údaje o nich a v případě, že by byli vráceni zpět

- za všechny, kteří jim poskytli pomoc

 

Jako další krok pomoci je možné podepsat petici s názvem:

„Otevřený dopis předsedům obou komor Parlamentu ČR ve věci azylu čínských křesťanů.“