O 24-7 v Českém Těšíně

Kdy?

1.6. 2020 - 1. 7. 2020

Kde?

Modlitební místnost se nachází v rekonstruovaných prostorách fary evangelického kostela Českobratrské církve evangelické "Na Rozvoji"

Český Těšín, Akátová 678/18 -  pozice na MAPY.CZ zde

 

 

 

 

 

 

Jak?

Nepřetržitý modlitební řetěz tvořený lidmi či skupinami, kteří se střídají v modlitební místnosti po jedné nebo více hodinových "hlídkách".

Proč?

Modlitba je přirozenou součástí duchovního života každého křesťana. Proč se tedy modlit v jedné konkrétní místnosti a ne každý u sebe doma? Snadno se může stát, že člověk zaspí, nemůže se soustředit, má nenadálé povinnosti… Ten, kdo přijde do modlitební místnosti, má určitý vyhrazený čas na to být s Ježíšem. Může zapomenout na práci, na denní povinnosti. Prostě je to chvíle oddělená jen pro Boha! Je na každém, jakou formou bude s Ním v kontaktu. Třeba písněmi chval nebo přímluvnými modlitbami.

V Bibli čteme, jak důležité je neustále se modlit (Lk 18:1-7, 1.Tes 5:17). Skrze blízké intenzivní obecenství s našim Pánem a Spasitelem se budeme proměňovat zevnitř a není možné, aby se tato změna srdce neprojevila i navenek. Také můžeme nově poznávat Boží vlastnosti. Navíc je na tomto místě provoněném modlitbami Božího lidu přítomen Duch Svatý (Sk 2:2). Věříme, že Pán Bůh modlitby shodné s jeho vůlí vyslýchá (J 16:24, 1. J 5:14-15). Chceme se u našeho Boha přimlouvat za spoustu modlitebních předmětů, které nám leží na srdci. Za naše přátele, kteří ještě nepatří Pánu Ježíši, za Český Těšín, za šíření evangelia, za služebníky, za církev na Slezsku... Chceme vidět Boží zásahy v dalších oblastech, konkrétních věcech, životech konkrétních lidí. Připojte se a sjednoťme se v modlitbách! Nezáleží na věku, pohlaví, původu, ani na církevní denominaci, kterou navštěvujete, nebo na tom, jak dlouho jste věřící.

Organizace

Máte-li zájem se zapojit, zaregistrujte si svůj oddělený čas a přihlaste se přes internet na adrese http://www.modlitby24-7.cz/ceskytesin nebo na telefonním čísle 735 529 871. Prosím přijďte na svou hodinu včas, ale nejdříve 5 minut předem.

Modlitební místnost

Je to místnost vyhrazená pro nepřetržité modlitby. Jak bude k tomuto účelu připravena? Obecně tam bude spousta věcí, které vám pomohou k modlitbám a chválám. Modlitební předměty – z našeho města, naší republiky, celého světa – zastoupené mapami, ale také úplně konkrétní náměty dodané lidmi před vámi. Dále bude k dispozici nějaký přístroj pro přehrávání CD/MP3, zpěvníky, kytara, Bible, volné papíry a tužky pro tvořivé chvály. V místnosti bude otevřená kuchyňka, kde bude k dispozici varná konvice, čaj, káva. Zajištěn je i přístup na WC.

Přístup k modlitební místnosti bude označen.

Modlitební předměty

Modlitební předměty je možno zasílat krátkou zprávou SMS na níže uvedené telefonní číslo modliteb 24-7, organizátorům nebo je po někom poslat do modlitební místnosti.

Kontakty:

E-mail: ceskytesin(zavinac)modlitby24-7.cz

Non-stop služba : 735 529 871