Aktuálně

27.5.2021

Drazí přátelé a modlitebníci,

Modlitební běh v tomto školním roce končí. Přes červen a prázdniny se chceme soustředit hlavně na službu modlitebního karavanu. Pokud byste se chtěli o této službě dozvědět více, najdete zde novou sekci "Modlitební karavan". Budeme rádi za Vaši podporu v této službě ať už modlitební nebo i praktickou přímo u karavanu.

Děkujeme

Tým Modliteb 24/7 v Českém Těšíně 

20.1.2021

Drazí přátelé a modlitebníci,

Dveře modlitební místnosti se povedlo opravit. Modlitební místnost je pro Vás opět otevřená od dnešního dne.

Přejeme požehnaný čas.

Tým Modliteb 24/7 v Českém Těšíně 

4.1.2021

Drazí přátelé a modlitebníci,

Modlitební místnost bude muset být na nějaký čas uzavřena kvůli opravě vstupních dveří. Pokusíme se, aby byla co nejdříve opět otevřena.

Tým Modliteb 24/7 v Českém Těšíně 

28.10.2020

Drazí přátelé a modlitebníci,

Modlitební místnost je opět otevřena. Prosíme však abyste v tento zvláštní čas chodili do místnosti sami, desinfikovali si ruce a rezervovali si o hodinu více, než plánujete strávit v modlitební místnosti, tak abychom se navzájem nepotkávali.

Děkujeme Vám a přejeme požehnaný čas.

Tým Modliteb 24/7 v Českém Těšíně 

 

16.3.2020

Drazí přátelé,

velmi nás mrzí, že k tomuto musíme přistoupit, nicméně modlitební místnost bude vzhledem k nynějšímu nařízení vlády uzavřená. V Bibli se píše, že máme respektovat naši vládu a tak se i tímto chceme řídit. Asi žádná z výjimek k omezení pohybu osob se nevztahuje na cestu do modlitební místnosti, i přesto, že modlitby jsou v této chvíli to, co náš národ teď nejvíce potřebuje.

Věříme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kteří milují Hospodina a věříme, že i tyto zákazy a nařízení, si Bůh může použít k dobrému. V první řadě je to bezpochyby zpomalení šíření infekce, ale vím, že Bůh vidí mnohem dál.

Jednou z výjimek v omezení pohybu osob jsou procházky po parku nebo v přírodě. Využijte třeba i této možnosti a místo hodiny, kterou byste strávili v modlitební místnosti jděte na modlitební procházku do poloprázdných parků a vyhlašujte Boží přítomnost a Boží království. Žehnejte lidem, kteří jsou v zajetí moci satana a v zajetí Jeho strachu a proste za ně ať jim Bůh otevře oči. Věřím, že Bůh k Vám bude mluvit a bude Vám ukazovat jaký je jeho záměr s naším městem a s tímto národem.

Pozdvihněte hlavy, upřete svůj zrak na Ježíše a vězte, že On jedná. On je připravený učit neskonale víc, než zač prosíme, a než si vůbec dokážeme představit.

S přáním Božího pokoje,

Tým Modliteb 24/7 v Českém Těšíně

 


 

14.3.2020

Drazí přátelé a modlitebníci,

v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vnímáme jak moc se potřebujeme jako Boží lid v Těšíně spojit na modlitbách. V těchto chvílích, kdy satan útočí na lidi strachem, jsme těmi, kteří přinášejí požehnání, naději, pokoj, radost...

Uvědomujeme si ale, že potřebujeme být zodpovědní a řídit se nařízením naší vlády. Dalo by se říct, že se zatím žádné nařízení vlády modlitební místnosti netýká. Nicméně chtěli bychom Vás požádat, abyste nyní co nejvíce využívali možnosti být v modlitební místnosti sami.

Také Vás prosíme: Pokud jste nachlazení nebo se u Vás vyskytují chřipkové příznaky (bolesti kloubů a svalů, horečka, kašel, ...), nechoďte do místnosti. Můžete tak ohrozit zdraví někoho jiného přesto, že se s ním fyzicky nepotkáte. Využijte možnosti odrezervovat svou hodinu na tel. čísle nebo mailu modliteb, popřípadě můžete svou modlitební stráž držet z domova. Člověk, který je registrovaný po Vás se do modlitební místnosti dostane pomocí kódu.

Nazávěr Vás chceme povzbudit verši ze 4. kapitoly 1. listu Janova: "Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě." (1. Janův 4:4)

Tým Modliteb 24/7 Český Těšín

Drazpřátelé a modlitebníci,
v neděli 15. března se opět otevře modlitební místnost. Jako motto jsme tentokrát vybrali verš z knihy Izajáš (1:18): "I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna." Je to nádherné zaslíbení. Když se ovšem podíváme do textu který předchází tomuto verši, zjistíme, že ono "zbělení" našich hříchu je podmíněno několika věcmi. Především nás zaujala zmíněná pomoc trpícím lidem (vdovy a sirotci). Pomoc potřebným je zcela jistě jedním ze základních úkolů Ježíšových následovníků.
Když zmiňujeme trpící, myslím, že v současné době nemusíme příliš hledat. Vidíme jak lidi okolo nás pohlcuje strach z blížící se nákazy virem a v konečném důsledku ze smrti. Kdy jindy než teď, můžeme jako Boží lid přinášet naději a pomoc. Pojďme být těmi, kdo nejen bojují v modlitbách za trpící, ale i těmi kdo je nesoudí, kdo je přijímají, kdo je uzdravují, kdo se jich zastávají, kdo jim vyhlašují svobodu, kdo je milují!
Pojďme se tedy v tomto předvelikonočním čase soustředit na to jak můžeme následovat našeho Pána - Ježíše Krista v jeho oběti.
S přáním Božího pokoje,
Za tým M24/7 v Českém Těšíně,
Daniel a Aška Horšt

 

 

Drazí přátelé a modlitebníci,

v neděli 15. března se opět otevře modlitební místnost. Jako motto jsme tentokrát vybrali verš z knihy Izajáš (1:18): "I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna." Je to nádherné zaslíbení. Když se ovšem podíváme do textu který předchází tomuto verši, zjistíme, že ono "zbělení" našich hříchu je podmíněno několika věcmi. Především nás zaujala zmíněná pomoc trpícím lidem (vdovy a sirotci). Pomoc potřebným je zcela jistě jedním ze základních úkolů Ježíšových následovníků.

Když zmiňujeme trpící, myslím, že v současné době nemusíme příliš hledat. Vidíme jak lidi okolo nás pohlcuje strach z blížící se nákazy virem a v konečném důsledku ze smrti. Kdy jindy než teď, můžeme jako Boží lid přinášet naději a pomoc. Pojďme být těmi, kdo nejen bojují v modlitbách za trpící, ale i těmi kdo je nesoudí, kdo je přijímají, kdo je uzdravují, kdo se jich zastávají, kdo jim vyhlašují svobodu, kdo je milují!

Pojďme se tedy v tomto předvelikonočním čase soustředit na to jak můžeme následovat našeho Pána - Ježíše Krista v jeho oběti.


S přáním Božího pokoje,

Za tým M24/7 v Českém Těšíně,

Daniel a Aška Horští

Plakát na modlitby