Informace

MODLITBY 24/7

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; po celý den a po celou noc
ať nikdy nejsou zticha. (Iz 62,6)

Vzhledem k současné situaci v naší zemi, jsme se rozhodli opět spustit řetězec modliteb 24/7 ve virtuální modlitební místnosti a budeme rádi, když se ke společným modlitbám připojíte. Přimlouvejme se za naši zemi i naši vládu vzhledem k riziku vyvolanému šířením agresivnější mutace koronaviru. Počty lidí v nemocnicích jsou stále vysoké a přes současná omezení veřejného života neklesají. Z lidského hlediska není mnoho možností, co ještě lze podniknout, aby se nemocnice kvůli nové mutaci nepřeplnily. Chtěli bychom Vás proto vyzvat, abychom se společně spojili v modlitbách za současnou situaci.

Součástí modlitebního řetězce budou i on-line společné modlitby, které se budou konat každou středu od 19:00 prostřednictvím video hovoru a budou trvat i po skončení modlitebního řetězce.

ruce

 

Datum: od 15. do 22. 2. 2021

Virtuální modlitební místnost

Modlitby 24/7 budou probíhat ve virtuální modlitební místnosti. Každý, kdo se bude chtít do modlitebního řetězce zapojit, se zapíše do tabulky na webu. Zde si zvolí čas, který mu pro modlitby vyhovuje a poté se bude modlit z domova.

Online modlitební setkání

Součástí modlitebního řetězce budou i společné modlitby, které budou probíhat prostřednictvím on-line setkání. On-line modlitby se budou konat 1x týdně ve středu od 19:00, první setkání bude bude již 10. 2. 2021 a bude pokračovat i po skončení modlitebního řetězce. K těmto modlitbám se může připojit každý, kdo má touhu se společně modlit a přimlouvat se za současnou situaci. Na tyto modlitby se nemusíte registrovat, pouze se stačí připojit prostřednictvím tohoto odkazu ve středu v 19:00. Po rozkliknutí odkazu kliněte na rámeček "Připojit se" a chvilku vyčkejte, než budete připojeni.

https://meet.google.com/fjc-mdga-izn

Modlitební témata

  • Přimlouvejme se za naši zemi i naši vládu vzhledem k riziku vyvolanému šířením agresivnější mutace koronaviru. Počty lidí v nemocnicích jsou stále vysoké a přes současná omezení veřejného života neklesají. Modleme se, aby se nemocnice kvůli nové mutaci nepřeplnily a nebyla ohrožena dostupnost zdravotní péče.
  • Přimlouvejme se, ať je naše země pro Boží milosrdenství ochráněna, ať na nás všechny Bůh vylévá milost i požehnání. Díky jeho milosti může přijít pomoc
    z nebe pro naši zemi, i do jednotlivých lidských životů.
  • Modleme se za vládu, která je podobně jako veřejnost unavená - ať ji Pán posiluje v obtížném hledání a provádění správných řešení.
  • Modleme se za lékaře i zdravotní personál, nesoucí velké břímě.
  • Modleme se za nás všechny, aby nám Pán všem dodával novou sílu i vytrvalost, ochotu k odpovědnému chování každý sám za sebe.

Registrace

Pokud máte zájem se do modlitebního řetězce zapojit, zapište se prosím do této tabulky:

http://www.modlitby24-7.cz/ceskatrebova/rozpis

nebo volejte: Markéta Doležalová: +420 773 275 388

Pokud se chcete přidat ke společným modlitbám, připojte se ve středu od 19:00 na tento odkaz, první setkání se uskuteční již 10. 2. 2021

https://meet.google.com/fjc-mdga-izn

Zde jsou odkazy, které můžete využít pro čas modliteb:

Pokud byste chtěli s ostatními sdílet nějaké veřejné téma k modlitbám, můžete tak učinit pomocí vzkazníku: http://www.modlitby24-7.cz/ceskatrebova/vzkaznik