Báseň VIZE

Přijde ke mně a ptá se: „Tak CO vidíš? Jakou máš vůbec představu?“ Otevřu ústa a z nich vycházejí tato slova:

Co vidím? JEŽÍŠE – stále toho hrozivě stejného Ježíše.

Vidím armádu mladých lidí.

Ty vidíš kosti? Já už vidím tu armádu. Armádu, která je SVOBODNÁ od materialismu.


Smějí se malým kancelářským vězením.

Bez problému budou v pondělí snídat kaviár a v úterý suché kůrky. Ani si nevšimnou.


Znají smysl Matrixu, ví, jak se psaly dějiny. Jsou mobilní jako vítr, jsou vlastnictvím národů. Nepotřebují pasy. Lidé si píšou jejich adresy a podivují se nad jejich podivnou existencí.
Jsou svobodní a zároveň jsou otroky všech, kdo žijí v bolesti, špíně a smrti.

Co vidím?


Já vidím svatost, která oslepuje. Děti přivádí k smíchu a dospělé k zuřivosti. Už dávno si přestala hrát na svoji malou integritu – teď se touží dotknout hvězd. Nespokojí se s dobrým, ale prahne po nejlepším. Až nebezpečně průzračná.

Světlo září z každého skrytého motivu, z každého osobního rozhovoru. Vášnivě miluje, láskou je vytahuje ze zoufalství, zachraňuje před satanskými hrami.

 

Tato armáda položí svůj život za velkou věc. Milionkrát za den tito vojáci

volí prohru,
aby jednoho dne vyhráli a slyšeli:
„Dobře jste sloužili, moji synové a dcery“.

Jsou stejně zapálení v pondělí ráno jako v neděli v kostele. Nejde jim o vlastní slávu. Místo ní se tiše usmívají do nebe a slyší davy křičet:

 

TAK POJĎ!

Je to hlas z podzemí,
šepot, který píše dějiny.
Všechno se třese od základů,
revolucionáři znova sní,
tajemství se spřádají.

Spiknutí ožívá…
Je to hlas z podzemí.
Armáda poslušných učedníků,
mladí lidé nutící svá těla k poslušnosti.


Každý z nich vykryje kulku určenou tomu druhému. Tetování na jejich hřbetě hlásá: „Žít je pro mě Kristus a smrt je zisk“.

Jejich oběti živí oheň vítězství s pohledem upřeným vzhůru.

Vítězové.

Mučedníci.
Kdo je zastaví?
Hormony?

Má šanci neúspěch?
Vyděsí je strach? Může je smrt zabít?

Generace, která se modlí horlivě jako na smrtelné posteli.
Už nemluví, jen sténá.
Křičí Vítězství, pláče hořké slzy

a za chvíli vybuchne do hurónského smíchu.
Trpělivě čeká, stojí na stráži: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.


Dají vše, co bude třeba.

Poruší pravidla.

Zbaví se pohodlí útulné, teplé průměrnosti.
Vzdají se svých práv, odhodí své drahocenné malé chybičky.

Vysmějí se značkám, hladoví po podstatě.

Reklama je neovlivní, Hollywood nad nimi nemá žádnou moc.

Přátelé, kteří na ně celé noční párty tlačí, nedokážou pohnout s jejich odhodláním.

Jsou strašně cool, uvnitř nebezpečně přitažliví.
A co navenek? To je moc nezajímá. Jejich oblečení mluví, oslavuje, ale nikdy se v něm neskrývají.
Dokážou se vzdát svého image a popularity?
Svůj život by položili za druhé! Na lavici obžalovaných si sedají místo odsouzenců.
Vymění trůn za elektrické křeslo.

Krví, potem a slzami promodlí bezesné noci a dny. Modlí se a ví, že vše záleží na Bohu
a že život závisí na nich.

DNA mají napsáno JEŽÍŠ. (On vydechuje a oni se nadechují.)
Jejich podvědomí zpívá. Dostali od Ježíše transfúzi nové krve.
Jejich slova děsí démony v nákupních centrech.
Neslyšíš je přicházet?
Vzdej poctu těmto podivným hrdinům své doby!
Svolejte všechny ztroskotance a blázny.
Tady přicházejí, vystrašení a zapomenutí, s ohněm v očích.

Kráčejí s hlavami vzhůru, stromy tleskají, mrakodrapy se sklánějí a vrchy jsou jenom vršky před těmito dětmi jiné dimenze.

Modlitbou svolají nebeské šiky a přináší starodávný sen o Edenu.

A tato vize se splní. Přijde. Přijde snadno, brzy.


Jak to vím? Jednoduše: touží po ní samo stvoření, vzdychá po ní Duch, sní o ní Bůh.
Moje zítra je Jeho dnes. Moje vzdálená naděje je pro Něj realita.

 

A moje zakřiknutá, zašeptaná, nevěřící modlitba vyvolá hromové, dunící, strašlivé

“Amen!”, z něhož mrazí v kostech.

“Amen!” triliónů andělů, hrdinů víry,
“Amen!” Krista samého.

 

On je ten, který začal snít, On je ten, který na konci zvítězí.

Zaručeně.

 

 

(Originál "The Vision" napsal Pete Greig, zakladatel modlitebního hnutí 24-7, v modlitební místnosti jako vizi celého hnutí a mladé generace. Báseň je složena z parafrázovaných úryvků z Písma)