Informace

HAVÍŘOVSKÉ CÍRKVE VYHLAŠUJÍ

MODLITEBNÍ ZÁPAS ZA UKRAJINU

 

Během celého března se můžete připojit k modlitebnímu řetězu za Ukrajinu. Z organizačních důvodů nebudeme otvírat žádnou modlitební místnost, každý modlitebník si musí najít místo dle svého uvážení. Pokud se domluvíte se svým sborem (církví) o využití vašich sborových prostor, je to na vás.

Podstatnější je ale naše modlitební nasazení, kterým můžeme podepřít všechny kteří na Ukrajině bojují za svobodu svého národa, kteří musí nést následky války, ale podepřít i naše lidi, kteří jim jakýmkoli způsobem pomáhají.

Modleme se tak, jak nás povede Boží Duch, protože po pravdě ani nevíme jak a za co se modlit. Přimlouvejme se za Ukrajince, přimlouvejme se i za Rusy. Vyprošujme si moudrost Ducha, abychom dokázali smýšlet tak, jako Kristus a vnášet do této tragédie světlo víry, lásky a naděje.

Modlíme se s vírou v Hospodina, který tak miloval náš svět, že nám dal svého jediného syna.

 

Pokud by cokoli technicky nefungovalo správně, kontaktujte nás na havirov@cb.cz

 

Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. 15 Ano, mé oči budou otevřené a mé uši nakloněné k modlitbě z tohoto místa.