Informace

POZVÁNÍ NA   "MODLITEBNÍ HORU"

Co?

Modlitební řetěz tvořený lidmi, kteří se budou střídat v modlitbách  po jedné nebo více hodinových "hlídkách".

Kde?

Doma u každého z nás v "modlitební komůrce",  kterou může být obývák, kuchyň, ložnice, nebo i koupelna, balkon či terasa...

Kdy?

STŘEDA 25. března od 18.00 hodin -  NEDĚLE  12. dubna do 18.00 hodin

 

Jak?

To necháme na vás... modlitby, chvály, meditace nad Písmem

Témata modliteb:

  • za nemocné, za lidi v karanténě, za své blízké, za osamocené lidi- za uzdravení, za Boží pokoj a ochranu před strachem a depresí,
  • za spásu lidí v našem okolí- za vedení Duchem svatým a za moudrost, jakým způsobem ( můžu, můžeš) zvěstovat evangelium
  • za zdravotníky, hasiče, policii, armádu- za Boží ochranu, za sílu a moudrost
  • za moudré rozhodování  pro vládu a politiky, rozhodování krajů a starostů jednotlivých obcí
  • za finance- aby jednotliví lidé byli ochráněni před exekucí a finančním nedostatkem z důvodu nastalé situace
  • za církev- za vedení Duchem svatým na modlitbách, za slovo povzbuzení pro naší zemi, za připravenost církve zvěstovat evangelium
  • za moudrost, jak můžeme prakticky pomoci
  • za vyvinutí léku a vakcíny proti virové nákaze Covid-19

 

Svůj čas k modlitbám si zarezervuj na www.modlitby24-7.cz/sumperk


Do VZKAZNÍKU můžete posílat náměty k modlitbám nebo slovo pro povzbuzení!


Kontakt:

Pavel Mrázek 777 579 033, mrazek.pavel@gmail.com

Miroslav Jersák, 776 193 349, mjersak57@gmail.com

 

Miroslav Jersák, 776 193 349, mjersak57 (zavinac) gmail.com
Pavel Mrázek, 777 579 033, mrazek.pavel (zavinac)