Informace

POZVÁNÍ NA   "MODLITEBNÍ HORU"

Co?

Společné nonstop modlitby M 24-7 našeho sborového společenství a dalších křesťanů v okolí - . Kdy se budeme střídal v hodinovém ( či vícehodinovém) intervalu.

Kde?

Modlitební místností ve sborovém domě BJB Šumperk Štefánikova 10

Kdy?

PÁTEK 27.SRPNA OD 8.00 hod. - NEDĚLE 29. SRPNA do 18.00 hod.

 

 

Témata modliteb:

  • Za Modlitební karavan v Šumperku 30.8.-2.9, za vystrojení dobrovolníků a požehnání pro kolemjdoucí
  • Chvála a vděčnost: za Boží milost a trpělivost s námi, za vyslyšené modlitby....za udravení nemocných, posílení a potěšení slabých a zarmoucených, za obrácení (nalezení) ztracených, za Boží pomoc pro naší zemi i jednotlivce v této době pandemie
  • Modlitby: za nemocné,  za osamocené lidi - za uzdravení, za Boží pokoj a ochranu před strachem a depresí v této náročné době
  • za spásu lidí v našem okolí- za vedení Duchem svatým a za moudrost, jakým způsobem můžeme zvěstovat evangelium
  • za co nejlepší epidemiologickou situace...zastavení covidu
  • za církev- za vedení Duchem svatým na modlitbách, za slovo povzbuzení pro naší zemi, za připravenost církve zvěstovat evangelium

 

Svůj čas k modlitbám si zarezervuj na www.modlitby24-7.cz/sumperk


Do VZKAZNÍKU můžete posílat náměty k modlitbám nebo slovo pro povzbuzení!


Kontakt:

Pavel Mrázek 777 579 033, mrazek.pavel@gmail.com

Miroslav Jersák, 776 193 349, mjersak57@gmail.com

 

Miroslav Jersák, 776 193 349, mjersak57 (zavinac) gmail.com
Pavel Mrázek, 777 579 033, mrazek.pavel (zavinac)