Informace

POZVÁNÍ NA   "MODLITEBNÍ HORU"

Co?

Nepřetržitý modlitební řetěz tvořený lidmi (či skupinami), kteří se budou střídat v modlitební místnosti po jedné nebo více hodinových "hlídkách".

Kdy?

ČTVRTEK 29.8. od 18.00 hodin -  NEDĚLE 1.9. do 18.00 hodin

Kde?

V modlitební místnosti v  budově Bratrské jednoty baptistů  v Šumperku, Štefánikova 10, naproti tržnici Korzo - průchod do dvora (nově opravená budova) v jedné z dolních místnosti – cesta do místnosti je značena šipkami.

Proč?

Přijít se modlit do konkrétní  modlitební místnosti je něco zvláštního – neobvyklého. Jednak zde nás neruší – nepřekáží skutečnosti, které nás potkají, když se modlíme doma ( denní povinnosti, jídlo, návštěva, telefon, nesoustředění  apod).

Dále prožíváme sounáležitost s těmi, kdo se již modlili před námi a nebo se budou modlit po nás, ( k tomu také slouží seznamy modlitebníků na dveřích místnosti) . A také máme zodpovědnost před nimi i před Bohem,  že modlitební řetěz nebude přerušen. Prožijeme zde, že toto místo je zvláště odděleno pro modlitby, které se v tom období dějí nepřetržitě ve dne i v noci, v čemž je také silný prvek povzbuzení.

Prostě je to chvíle oddělená jen pro Boha.

Když se modlíme Bůh nás mimo jiné také proměňuje, aby skrze nás proměňoval srdce – životy druhých lidí, kteří ho ještě nepoznali.

Věříme, že Pán Bůh modlitby shodné s jeho vůlí vyslýchá (J 16:24, 1. J 5:14-15). Chceme našemu Bohu přinášet především chválu a přimlouvat za spoustu modlitebních předmětů – např. za šíření evangelia - za naše přátele, kteří ještě nepatří Pánu Ježíši, a vůbec za oblast Šumperska,  za služebníky, za církve..

 

Přihlášeni a příchod

Máte-li zájem se zapojit, zaregistrujte se - přihlaste se přes internet na adrese http://www.modlitby24-7.cz/sumperk/ nebo na telefonním čísle 776 193 349. Prosím přijďte na svou hodinu včas, ale nejdříve 5 minut předem. Zvoňte na zvonek „přízemí“  -  spodní zvonek a vyčkejte příchodu člověka z místnosti, který se modlil před vámi. Po vstupu stačí dveře jen zavřít - přitáhnout. Otevřít pak jsou jen zevnitř, z venku pak jen klíčem.

Kdyby se stalo, že následující modlitebník nepřijde a nemůžete-li zůstat další hodinu, zkuste ho kontaktovat na jeho telefonním čísle - viz každodenní aktuální rozpis modlitebníků na vstupní dveřích modl. místnosti - a nebo kontaktujte osobu, která je v pohotovosti ten který den nebo noc na telefonu - k tomu viz  další rozpis na dveřích

Modlitební předměty

Je možné napsat v modlitební místnosti ( díky, chvály, přímluvy). Je také možné poslat je po někom do modlitební místnosti nebo poslat SMS na níže uvedená telefonní čísla.

Kontakt

Miroslav Jersák, 776 193 349, mjersak57@gmail.com

Pavel Mrázek 777 579 033

 

Miroslav Jersák, 776 193 349, mjersak57 (zavinac) gmail.com
Pavel Mrázek, 777 579 033, mrazek.pavel (zavinac)