Informace

POZVÁNÍ NA   "MODLITEBNÍ HORU"

Co?

Modlitební řetěz tvořený lidmi, kteří se budou střídat v modlitbách  po jedné nebo více hodinových "hlídkách".

Kde?

V modlitební místnosti k tomu zvláště připravené ve sborovém domě BJB Štefánikova 10 Šumperk, kde můžeš být sám se svým Bohem Pro ty, kteří se ze zdravotních či jiných vážných důvodů nemohou dostat do modlitební místnosti se napíši do rozpisu a mohou být takto účastni společných modliteb 24-7 ze svého domova nebo místa, kde se budou v aktuální čas nacházet. Tuto skutečnost oznamte Mirkovi Jersákovi tel. 776193349

Kdy?

ČTVRTEK 27. srpna od 18.00 hod -  NEDĚLE  30. srpna do 17.00 hodin

 

Jak?

To necháme na vás... modlitby, chvály, meditace nad Písmem

Témata modliteb:

  • za Modlitební karavan který bude v Šumperku 31.8. - 3.9.
  • za nemocné, za své blízké, za osamocené lidi- za uzdravení, za Boží pokoj a ochranu před strachem a depresí,
  • za spásu lidí v našem okolí- za vedení Duchem svatým a za moudrost, jakým způsobem ( můžu, můžeš) zvěstovat evangelium
  • za moudré rozhodování  pro vládu a politiky, rozhodování krajů a starostů jednotlivých obcí
  • za finance- aby jednotliví lidé byli ochráněni před exekucí a finančním nedostatkem z důvodu nastalé situace
  • za církev- za vedení Duchem svatým na modlitbách, za slovo povzbuzení pro naší zemi, za připravenost církve zvěstovat evangelium
  • za moudrost, jak můžeme prakticky pomoci

 

Svůj čas k modlitbám si zarezervuj na www.modlitby24-7.cz/sumperk


Do VZKAZNÍKU můžete posílat náměty k modlitbám nebo slovo pro povzbuzení!


Kontakt:

Pavel Mrázek 777 579 033, mrazek.pavel@gmail.com

Miroslav Jersák, 776 193 349, mjersak57@gmail.com

 

Miroslav Jersák, 776 193 349, mjersak57 (zavinac) gmail.com
Pavel Mrázek, 777 579 033, mrazek.pavel (zavinac)