Informace

 

Od Úterního Super dobrého rána 3.1.2016 od 11:00 do pátku 6.1.2016 do 11:00 připravujeme modlitební 24/3 na téma Šalom.

Modlitební místnost bude opět v roubence Malenka dole ve sklípku.

Můžete si rezervovat datum modliteb již nyní - buď jako jednotlivci nebo jako skupina.

Nejprve je nutné se registrovat.

Registraci proveďte na http://www.modlitby24-7.cz/malenovice/registrace

Jak se bude předávat modlitební stráž?

Přicházejte prosím včas. Pokud se nikdo nedostaví 5 min po stanovené době nebo nikdo není na další hodinu zapsán, kontaktujte Zdenku Michálkovou na tel. 603 209 939 a domluví se na předání klíčů, zamčení roubenky nebo vyřešení daného problému. Telefonní čísla dalších osob zapsaných do modlitebního řetězu budou vylepena na okně vedle hlavních dveří.

Požehnaný čas na modlitbách!

Dear KAM and JV  brothers and sisters :-)

I would like to invite you to pray - more specifically to participate in the 24/3 prayers,

which will be held in a basement room at Malenka starting on Tuesday Jan 3rd 2017 to Friday Jan 6th 2017.

 

This time we will direct our prayers to find / restore our personal inner peace for which the Bible used the word Shalom.

We want to create a place of worship, which will be at least somewhat match the description of Jesus: " But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father..." Matthew 6:6

 

I would like to encourage you to join in these prayers. We will really need "God's Shalom" in our ministry next year.

 

Milan M.