Informace

Kde je naše modlitební místnost?

Nachází se ve sborovém domě BJB. Vchod z Pražské ulice brankou do zahrady a po vstupu do budovy první místnost vlevo. Zvoňte na zvonek označený Modlitby 24-7 a otevře vám vždy předchozí modlitebník.  Pokud na sebe časy nenavazují a potřebujete otevřít, volejte správce místnosti 603 849 317.

Prosím buďte ve svých příchodech a odchodech přesní a ohleduplní a přicházejte nejdříve 5 minut před začátkem vašeho času.

 

Témata modliteb

Témata si každý přináší do modlitební místnosti sám, ale obecně se chceme modlit za tyto aktuální oblasti:

  • milost a spasení pro lidi z Litoměřic
  • náš sbor, aby v něm lidé nacházeli pokoj, odpočinutí, odpuštění a spasení v Pánu Ježíši Kristu
  • ochranu před nemocemi a prosby za vládu, parlament a senát, vedení kraje a našeho města, aby dobře spravovali svěřené úřady

Někdo možná nebude moci přijít do modlitební místnosti, ale má na srdci věci, které by rád sdílel. Můžete je posílat krátkou textovou zprávou na níže uvedené telefonní číslo koordinátorky nebo je do modlitební místnosti po někom poslat.

 

Za organizátory: Eliška Vachutková, telefon 739 243 983, e-mail: vachutkova.eliska@gmail.com