Informace

Modlitby za volby

Apoštol Pavel napsal: „Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi,  za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.“ (1.Tim 2,1-4)

Příští pátek a sobotu se konají volby do Poslanecké sněmovny, která poté zvolí novou vládu České republiky.

V pondělí 4. října se sejdeme ke společným modlitbám v 18 hod. v Červeném kostele. Setkání není omezeno jen na členy našeho sboru, ale pozvánka jde také do ostatních církví v našem městě. Zveme všechny, kdo se chtějí přimlouvat za naši zem, a za její vládu a vedení. Na setkání nebude propagována žádná politická strana ani hnutí.

V době voleb spouštíme modlitební řetěz a budeme se modlit nepřetržitě po celý čtvrtek, pátek a sobotu 7.-9. října. Ve sborové budově bude opět otevřena modlitební místnost. Při zapisování si můžete zvolit, zda chcete být sami, zda se k vám může někdo připojit, nebo zda se budete modlit doma.


Kde je naše modlitební místnost?

Nachází se ve sborovém domě BJB. Vchod z Pražské ulice brankou do zahrady a po vstupu do budovy první místnost vlevo. Zvoňte na zvonek označený Modlitby 24-7 a otevře vám předchozí modlitebník. Pokud na sebe časy nenavazují a potřebujete otevřít, volejte správce místnosti 603 849 317.

Prosím buďte ve svých příchodech a odchodech přesní a ohleduplní a přicházejte nejdříve 5 minut před začátkem vašeho času.


Témata modliteb

Témata si každý přináší do modlitební místnosti sám, ale obecně se chceme modlit za tyto aktuální oblasti:

  • milost a spasení pro lidi z Litoměřic
  • náš sbor, aby v něm lidé nacházeli pokoj, odpočinutí, odpuštění a spasení v Pánu Ježíši Kristu
  • ochranu před nemocemi a prosby za vládu, parlament a senát, vedení kraje a našeho města, aby dobře spravovali svěřené úřady

Vaše náměty k modlitbám můžete zapisovat a zároveň prohlížet na MODLITEBNÍ NÁSTĚNCE. Stačí kliknout a není třeba se nikde přihlašovat. Vzhledem k přístupnosti buďte prosím obezřetní při uvádění osobních informací. K přidání nových námětů slouží tlačítko "+" v pravém dolním rohu. Pod stávající náměty můžete vložit vlastní komentář nebo doplnění. V případě nejasností či jiných dotazů, kontaktujte organizátory.

Za organizátory: Eliška Vachutková, telefon 739 243 983, e-mail: vachutkova.eliska@gmail.com