Informace

Modlitby 24/7 "Za probuzení  a ukončení války na Ukrajině"

Dávejte si pozor, bděte a modlete se, neboť nevíte, kdy je ten určený čas. Jako člověk, který je na cestách: opustil svůj dům, dal svým otrokům plnou moc, každému jeho práci a dveřníkovi přikázal, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy Pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, či před rozbřeskem, 36aby nepřišel neočekávaně a nenalezl vás spící. Co tedy říkám vám, říkám všem: Bděte!” Mk 13.33

Mám za to, že je potřeba se modlit než kdykoli dříve. Nebo kdy se začneme modlit a volat k Bohu, kdy začneme Pána hledat než teď ?

Nebo ještě není tak zle?  Je moc zle, a horlivě se modleme, aby nebylo hůř.   Velkou moc má modlitba spravedlivého opravdová!

 

Ježíš nám říká, že se máme modlit neustále. Nedaří se nám modlit? Prosme Pána, ať nám pomůže.

 

Kdy?  MOdlitební řetězec je min do konce války

Kde? můžete se modlit online doma, venku na ulicích, na loukách, na kopcích ....  nebo v prostorách KS Jeseník, pokud máte klíče :) (Husova 199, Jeseník)

Vyhlížím modlitební místnost na "neutrální půdě" v Jeseníku, přistupnou pro všechny pro neustálé modlitby 24/7

Přihlášení: Máte-li zájem se zapojit, zaregistrujte se přes internet na adrese http://www.modlitby24-7.cz/jesenik

 

Modlitby a uctívání na náměstí

Přijďte se modlit a uctívat Pána Ježíše v Jeseníku na náměstí před radnicí každý den od 18 do 19 hod.

 

Pokud budete chtít vést uctívání a chvály, nebo jen zazpívat jednu či dvě chvály, dejte mi prosím vědět předem.

 

Za organizátory:
Pavel Vrbovský , telefon 724 623 727, e-mail: vrbovskypa@gmail.com