Informace

Modlitební místnost "Open Heaven"

Filipským 4,6: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“

Po nějaké době opět otevřeme modlitební místnost jako příležitost pro setkání s Bohem. Modlitební místnost předchází akci Open Heaven, která chce být neformálním a přátelským setkání křes'tanů i nekřesťanů v prostorech KS Jeseník.

Open Heaven
● = “Otevřené nebe” máte lepší název?, poslední šance to změnit
● Něco jako Noc kostelů nebo Mirkův křest
● Cíl: být spolu neformálně, umožnit lidem zvenku ochutnat společenství,
udělat to nenáročné pro nás (méně práce než nedělní shromáždění)
● Hlavní činnost: jídlo, kafe, čaj
● Vedlejší program:
– Modlitby za uzdravení/proroctví/povzbuzení
– Royal pro děti (ale 31.7. to nejde kvůli táboru)
– Mládež: hudba, film?
– Diskusní kroužek: Ondra, téma eutanázie, nebo máte lepší nápad?
– Grilování masa

Kdy? 31.7., začátek v 7:00, konec v 15:00 hodin (navazuje akce "Open Heaven")

Kde? Prostory KS Jeseník, místnost „velké nedělky“ (Husova 199, Jeseník)

Proč? Pojďme se opět setkat s Bohem nějak jinak, než obvykle. Pojďme děkovat za Církev a prosit za evangelium pro tento svět. Pojďme si vyprosit "otevřené nebe".

O modlitební místnosti

Modlitební místnost je prostor pro nerušenou modlitbu a možnost mluvit s Bohem různými, často novými, způsoby. Cílem je vytvořit bezpečné a příjemné místo, které nás může inspirovat a motivovat k modlitbě. Můžete si číst Písmo, kreslit, psát básně, číst vzkazy a modlitební prosby ostatních modlitebníků, poslouchat hudbu, chválit s kytarou, nebo prostě jen být v tichu s Bohem.

Klíčovou ingrediencí modlitební místnosti je propojení generací, nepřetržitost modliteb, kreativita a propojení se navzájem mezi sebou.

V modlitební místnosti bude k dispozici Bible, volný papír a tužky pro tvořivé chvály, kytara, CD přehrávač s chválami a další.

V modlitební místnosti bude možné zanechat vlastní modlitební témata a prosby o modlitby

Přihlášení

Máte-li zájem se zapojit, zaregistrujte se přes internet na adrese http://www.modlitby24-7.cz/jesenik nebo na telefonním čísle 731 917 989. Prosím, přijďte na svou hodinu nejdříve 5 minut předem.

 

Za organizátory:
Jan Dorničák, telefon 731 917 989, e-mail: jan.dornicak@gmail.com