Informace

 

MODLITEBNÍ ŘETĚZEC M24/3 - Havířov 2020

Pořádat budou společně havířovské křesťanské církve (Apoštolská církev, Armáda spásy, Církev bratrská, Evangelikální společenství křesťanů, Křesťanské sbory)

Modlitební místnost je v budově Církve bratrské v Havířově, Fryštátská 21.

Řetězec bude započatý v pátek večer 10.1. v 17:00 a ukončený společným Večerem chval 12.1. od 18:00 ve stejné budově (Církev bratrská v Havířově - Prostřední Suchá, Fryštátská 21)


Věříme, že Boží vůli je to, aby se křesťané společně modlili. Těšíme se na Vás.

 

Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. 15 Ano, mé oči budou otevřené a mé uši nakloněné k modlitbě z tohoto místa.