Informace

 

ADVENTNÍ MODLITEBNÍ ŘETĚZ M24/3 - Havířov

Zveme vás k osobním i společným modlitbám za vnímání Boží řeči právě v době, kdy je národ čím dál víc znechucen a rozdělen. Ať světlo ve tmě svítí v nás i skrze nás.

Modlitební místnost je v budově Církve bratrské v Havířově, Fryštátská 21.

(autobus 405 - zastávka Modlitebna, autobus 401 a 406 - zastávka Sídliště/Budovatelů, nutnost dojít cca 5 min. pěšky)


Řetězec začne společnou modlitební chvílí v pátek 10. prosince ve 20:00 a ukončený v neděli 12. prosince v 9:00. Ještě v sobotu 11.12. od 20:00 jste zváni na společnou modlitební chvíli.

 

Nabízíme možnost zapojit se do modlitebního řetězu i z domova. Při rezervaci vaší hodiny zvolte účast "online"

 

Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. 15 Ano, mé oči budou otevřené a mé uši nakloněné k modlitbě z tohoto místa.