Informace

 

Letniční MODLITEBNÍ ŘETĚZEC M24/3 - Havířov 2019

Pořádat budou společně Havířovské křesťanské sbory.

Řetězec bude započatý v pátek večer 7.6. v 17:00 a ukončený společným Večerem chval 9.6. od 18:00 v AC - Havířov.


Věříme, že Boží vůli je to, aby se křesťané společně modlili. Těšíme se na Vás.

 

Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. 15 Ano, mé oči budou otevřené a mé uši nakloněné k modlitbě z tohoto místa.

Kontakt:

Daniel Biško - koordinace M24/7 Havířov

Armáda spásy Havířov

+420 773 795 004

daniel_bisko@czh.salvationarmy.org

 

Kontak: