Aktuálně

Drazí bratři a sestry, modlitebníci,

od 17. listopadu do 23. prosince bude opět otevřena modlitební místnost v Českém Těšíně na faře na Rozvoji. Chtěli bychom Vás vyzvat k modlitbám, ztišení a času s naším nebeským Otcem, nehledě na to jestli k tomu využijete modlitební místnost. Připomněl se nám biblický příběh Marie a Marty (Lk 10:38-42), kdy Ježíš pochválil Marii za to, že si v danou chvíli vybrala být s Ježíšem. Přáli bychom si, abychom dokázali v církvích i našich osobních životech více naslouchat Ježíši a aby tento čas byl tím, co nás vede do služby Jemu.

Tým modliteb 24/7