Informace

Kdy:


10. 11. 18:00 Večer chval

20:00 Začátek modlitebního řetězce

Kde:

Modlitební místnost v prostorách Apoštolské církve, 9. května 1227 (naproti Kauflandu)

Téma:

Ztiš se před Hospodinem a čekej na Něj (Žalm 37:4)

Možná, že jsme zvyklí za Bohem přicházet s našimi prosbami...ale tentokrát bychom byli rádi, abychom ve ztišení přijímali co nám Bůh chce říct jak do našich osobních životů, tak do služby, kterou pro Něj děláme.

 

Modlitební místnost

Pro registraci modlitebních časů se přihlaste v rozpisu nebo na telefonním čísle 777 034 486.

Pokud se chcete modlit doma - napište, prosím, do vzkazníku a neregistrujte se v rozpisu!

Modlitební místnost bude připravena pro tvořivé modlitby, bude prostor psát co vám Bůh bude dávat na srdce a mnohé další... Bude obsahovat modlitební předměty, které nám Bůh dává na srdce, stejně tak bude prostor přidat ty vaše.

Informace

Jiří Červeň
777 034 486