Informace

Kdy:

13 - 15. 4. 2017 Modlitební řetěz

Sobota 15. 4.

8:00 - 17:00 Řetěz chval

18:00 Večer chval a uctívání

Kde:

Modlitební místnost v prostorách Apoštolské církve, 9. května 1227 (naproti Kauflandu)

Proč:

Blíží se oslava Ježíšova zmrtvýchvstání. Tak jak se probouzí příroda, pojďme se i my modlit, aby Bůh nás i naše město probudil! Probudil k aktivnější víře, aktivnějšímu vztahu s Ním a větší touze mu sloužit.

Modlitební místnost

Pro registraci modlitebních časů se přihlaste v rozpisu nebo na telefonním čísle 777 034 486.

Modlitební místnost bude připravena pro tvořivé modlitby, bude prostor psát co vám Bůh bude dávat na srdce a mnohé další... Bude obsahovat modlitební předměty, které nám Bůh dává na srdce, stejně tak bude prostor přidat ty vaše.

Informace

Jiří Červeň
777 034 486