Informace

ŘETĚZEC MODLITEB A PŮSTU

 

Drazí sourozenci v Kristu, situace a nařízení vlády nám nedovolují se shromažďovat, ale v modlitbách a půstech můžeme nadále bojovat za naše město a celou naší zem. Církev nejsou bohoslužby, skupinky a různá setkání, ale církev je tělo Kristovo a Otec touží, aby tělo neumdlévalo, ale bylo v akci. Pojďme tedy společně (i když každý u sebe doma) volat k našemu Otci, přimlouvat se za naši zem, církev, bratry a sestry a všechny naše bližní (i nepřátele). Bůh slyší prosby spravedlivých a bude jednat i v našich životech. Bděme a neumdlévejme!!!

 

Kdy:

17. 3. 6:00 - do konce karantény vyhlášené vládou ČR

Kde:

vzhledem k vládním nařízením se budeme modlit z domova


Za co se modlíme:

1) ZA PANDEMII, za bratry a sestry v předních liniích (doktory, sestřičky), milost k pokání našeho národa, za připravenost církve přinést evangelium do této situace

2) ZA VLÁDU, za moudrost při řešení nejen vzniklé situace, ale celkového chodu státu

3) ZA BOHUMÍN, za starostu a radní, za školy a instituce, spasení a uzdravení

4) ZA SBOR, pastora, starší, bratry a sestry, moudrost a plnost Boží lásky a Ducha Svatého, věrnost služebníků

5) ZA ŠÍŘENÍ EVANGELIA V BOŽÍ MOCI, pouliční evangelizace, vězení, oblast kříže, stanová evangelizace v Karviné, baby club...


V modlitbách buďme vytrvalí!

Efezským 6:18 - V Každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia.

Informace

Jakub Staniek

+420 604 389 691