Zastav se a naslouchej

Ponoř se v modlitbě do větší hloubky a zůstaň v Boží blízkosti o trochu déle.

V dnešní době jsme zahlceni mnoha podněty, které usilují o naši pozornost. Ztišit se v modlitbě potom pro nás někdy může být problém. Vyzkoušej některý z následujících nápadů, které by ti v tom mohli pomoci.

Přemýšlej nad Biblí

Záměrně si přečti vybraný úsek z Božího slova pomalu a popros Boha, aby k tobě mluvil. Přečti si daný text vícekrát a věnuj pozornost slovům nebo frázím, které tě oslovily. Zaměř svou pozornost na Pána Boha, přemýšlej nad slovy, která tě oslovila a modli se za moudrost, jak s tím máš naložit.

Pro začátek můžeš vyzkoušet například následující verš:

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.
Žalm 16,11

Zapracuj na vděčnosti

Až příliš často jsme pohotoví přicházet před Boha jen s našimi požadavky. Zastav se a připomeň si, s kým právě mluvíš. Zamysli se nad některými vlastnostmi Boha, které jsi ve svém životě již poznal/a a vzdej Bohu díky za to, kdo je a jaký je. Chval Pána Boha. Můžeš k tomu například využít písně chval, číst žalm nebo využít jiný kreativní způsob k vyjádření tvé chvály Bohu.

Přemýšlej nad tím, co tě zrovna teď učí Pán Bůh

Examen je jednoduchá modlitba, která ti pomůže zaměřit se na tvůj uplynulý den a ztišit se na konci dne. Skládá se z pěti jednoduchých kroků:

  • Uvědom si Boží přítomnost
  • Zkoumej svůj den s vděčností
  • Věnuj pozornost svým emocím
  • Vyber si jednu věc ze svého dne a modli se za ni
  • Připrav se na zítřek.

Ztiš se

Zastavit se a být chvíli potichu pro nás může být nezvyklé, může nám to ale pomoci přiblížit se k Bohu. Zkus některý z těchto návrhů, které ti mohou pomoci se ztišit:

  • Popros Ducha svatého, aby vedl tento čas.
  • Dej Bohu své myšlenky a emoce.
  • Zaměř se na některou konkrétní pravdu o Bohu a přemýšlej nad ní během chvíle ztišení.

Vyjdi s modlitbou ven

Vystup ze svých zajetých kolejí a využij k modlitbě nové místo. Můžeš se vydat na procházku po okolí, do přírody nebo k vodě. Vyzkoušej k rozhovoru s Bohem nové prostředí a propoj se s ním právě tam, kde jsi.

 

Inspirováno www.24-7prayer.com