Modlitba Examen

Modlitba examen je jednoduchý nástroj, který nám může pomoci se ztišit, přemýšlet a modlit se na sklonku dne.

Co k tomu potřebuješ: Tiché místo a čas.

Způsob modlitby: Nejlepší je, pokud se člověk může modlit sám.

Původ: Modlitba examen pochází od Ignáce z Loyoly.

Jak na to: Je mnoho způsobů, jak se modlit Examen. Zde je pět základních bodů, které mohou tvořit osnovu modlitby:

 

  1. Uvědom si Boží přítomnost. Věnuj nějaký čas tomu, aby sis připomněl, že Bůh je vždy s námi. Byl blízko tebe po celý den. Přizvi Ducha svatého do své modlitební chvíle.

  2. Zkoumej svůj den s vděčností. Za co jsi vděčný? Jaké dary jsi dnes obdržel? Co jsi dostal od ostatních? Co jsi dal druhým ty? V čem jsi viděl Boží jednání? Kde byl Bůh přítomen v rozhovorech, skutcích druhých nebo v přírodě? Mluvil k tobě?

  3. Věnuj pozornost svým emocím. Přemýšlej o tom, jak ses dnes cítil a co jsi prožíval. Nudu? Radost? Zlost? Soucit? Hněv? Odvahu? Byl Bůh přítomen ve tvých emocích? Co ti může Bůh říkat přes tvé emoce?

  4. Vyber si jednu věc ze svého dne a modli se za ni. Možná je nějaká konkrétní věc z dnešního dne, která ti přichází na mysl. Může to být rozhovor, událost nebo emoce. Modli se za to.

  5. Připrav se na zítřek. Co tě zítra čeká? Chceš něco udělat jinak? Jak se můžeš zítra více zaměřit na Boží přítomnost?

 

připraveno podle www.24-7prayer.com