Tvoje modlitba byla vyslyšena

Dnes pokračujeme ve zkoumání příběhu Ježíšových příbuzných: Alžběty a Zachariáše.

Posledně jsme se k nim přidali v jejich zklamání a touze. Dnes se v chrámu setkáváme se Zachariášem. Je to jako obvykle: věnuje se své pravidelné náboženské rutině, když se najednou stane něco neočekávaného. Do popisku

„Tvoje modlitba byla vyslyšena,“ řekl anděl Zachariášovi.

Bůh slyší naše modlitby. Nikdy nezmizí. Bůh shromažďuje každou z nich.

V žalmu 56 se píše:
Ty vedeš v patrnosti každý můj útěk, mé slzy schovej do své lahvice – ty sám víš nejlépe, kolik jich je!’ (Žalm 56,9)

„Bůh slyší tvoji modlitbu.“ Jak se cítím, když slyším tu větu? V co věřím, co přináším Bohu a na co dlouho čekám? Vyjmenuj to nyní v tichosti před Ním. A pokaždé si připomeň: „Bůh slyší moji modlitbu“.

Ztiš se a modli se.

Bože, přines povzbuzení všem, které znám, kteří se dlouho modlí, věří a čekají. Jmenuji je před tebou. Kéž vědí, že jejich modlitby byly vyslyšeny.

Ztiš se a modli se.

Jméno Jan znamená „Bůh byl milostivý – projevil přízeň“. Jedním z významů slova milostivý v Písmu je „prokazovat laskavost“. V Boží přirozenosti je odpovídat na mé naděje a potřeby milostivě a laskavě. Jak mohu bez omluvy a s otevřeným srdcem přijmout Jeho dobrotu?

Bože, v tomto adventním čase poznávám Tvou milostivou povahu i já a poddávám se Tvé laskavosti vůči mně. Jsi můj dárek k letošním Vánocům a já Tě přijímám.

Amen.

 

Biblické texty:

Ty vedeš v patrnosti každý můj útěk, mé slzy schovej do své lahvice – ty sám víš nejlépe, kolik jich je!’
Žalm 56,9

Tu se mu ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.
Lukáš  1,11–13