Seriál Anagnorisis

Modlitby 24-7 přináší seriál krátkých video zamyšlení během 40 denního postního období Velikonoc 2015.

Tato zamyšlení budou každý pracovní den zveřejněna na stránkách www.facebook.com/modlitby247 skrze Youtube kanál 24-7. První díl série začne na Popeleční středu, která letos připadne na 18. února. Celkem je připraveno 35 dílů.

Název Anagnorisis (an-ag-no-ri-sis; ve starořečtině: ἀναγνώρισις) je starořeckým slovem z divadelního prostředí popisující moment, kdy hrdina příběhu dojde ke zlomovému poznání ohledně své identity a skutečné podstaty.

Spojujícím tématem těchto zamyšlení je setkání člověka s Ježíšem Kristem. Každý týden se zaměříme na jinou biblickou osobu a budeme přemýšlet, jakou změnu osobního života toto setkání s Kristem přineslo.

  1. týden – Petr
  2. týden – samařská žena
  3. týden – Zacheus
  4. týden – Marie z Betánie
  5. týden – žena přistižená při cizoložství
  6. týden – Jidáš Iškariotský

Svatý týden
Pondělí – Malchus, sluha velekněze
Úterý – Pilát
Středa – Barabáš
Čtvrtek – Marie, Ježíšova matka
Velký pátek – zloděj na kříži
Bílá sobota – pochybující Tomáš
Boží hod velikonoční – Marie Magdaléna

„Zamyšlení byla připravena v roce 2014/15 ve spolupráci s řečníky z mezinárodního týmu 24-7 Prayer (Modliteb 24-7). Videa jsou v angličtině s vloženými českými titulky. Připojte se k nám a nechme se společně inspirovat a vést k setkání s Kristem v tomto období před Velikonocemi.“, uvedl Daniel Raška, vedoucí koordinátor 24-7 pro ČR.

Ukázkové video: