První adventní víkend v Bohumilicích

Jak vypadal modlitební víkend v Bohumilicích sepsala jedna z organizátorek, Ester Pučálková.

Modlitební řetěz v Bohumilicích proběhl o prvním adventním víkendu, tj. od pátku 25. 11. od 19:00 do neděle 27. 11. do 19:00 ve sborovém domě Církve bratrské, kde byla pro potřeby modlitební místnosti přizpůsobena místnost pro besídku.

Řetěz se nám žel nepodařilo naplnit, ale zato se zapojily všechny generace - od odrostlejších dětí, přes mládež až po nejstarší členy sboru. Přestože byly ústředním tématem řetězu modlitby za sjednocení a směřování našeho sborečku v Bohumilicích, zapojili se i lidé ze sousedního evangelického sboru.

Modlitby 24-7 jsme u nás pořádali vícekrát, ale v posledních asi 5 letech nastala dlouhá pauza, kterou přerušil až uplynulý víkend. Nově jsme se také inspirovali ze stránek Modliteb 24-7 a použili třeba nádobu s pískem pro vyznávání hříchů, lavor s vodou jako symboliku očištění a zejména řetěz vděčnosti, který soudě dle množství článků slavil největší úspěch :)

Přestože nemám konkrétní zpětnou vazbu, věřím, že si Pán řetězec používal a jednal v konkrétních životech konkrétních lidí, což se snad do budoucna projeví i ve sboru jako takovém :)