Přes 50% financí již nalezeno

Chceme s Vámi sdílet radost z toho, že se již podařilo najít 55% finanční částky, kterou hledáme pro pokrytí nákladů a rozvoje Modliteb 24-7 v ČR.

Jsme moc vděčni Pánu Bohu, že se řada modlitebníků a přátel 24-7 rozhodla vstoupit do finanční podpory této služby.

Tyto finance pokrývají částečný úvazek Daniela Rašky, který se věnuje koordinaci a rozvoji 24-7 a také provozní náklady související s rozjezdem nových míst, provozování webu, podpůrných materiálů apod.

Děkujeme, že se mnozí podílíte na rozvoji 24-7 ať už modlitbou nebo finanční podporou. Stále ještě hledáme druhou polovinu financí. Pokud byste chtěli a mohli se zapojit do finanční podpory, více informací naleznete na webových stránkách v sekci Jak se zapojit.