Pět let dlouhý nepřetržitý modlitební řetězec v Českém Těšíně

Modlitební řetězec může trvat jeden den, jeden týden, jeden měsíc, nebo i rok. V Českém Těšíně trval neuvěřitelných pět let.

Než se dostanu k samotnému modlitebnímu řetězci a k tomu, co Bůh dělal mezi námi během těchto několika posledních let, rád bych se vrátil trochu do historie a tak trochu i vysvětlil, jak se to stalo, že jsme dospěli k takto dlouhému modlitebnímu řetězci.

Modlitby 24-7 fungují v našem městě od roku 2007, kdy jeden bráška od nás ze sboru na základě tehdy ještě slovenské verze knihy Krvavý mesiac na obzore uspořádal během jedné mládežnické akce první 3 denní modlitební řetězec. Mnohé to tehdy nadchlo, a tak se vytvořil místní tým 24-7, který začal pravidelně při různých příležitostech organizovat kratší modlitební běhy. Zprvu byly tedy modlitební řetězce spojeny s konkrétními akcemi v našem městě, probíhaly většinou jednou ročně a trvaly 2 - 3 týdny. Postupně se modlitební řetězce stále prodlužovaly, až jsme dospěli do roku 2012. Cítili jsme, že další metou, ke které nás Bůh volá, je nepřetržitý modlitební řetězec, který poběží celý rok. Rozhodnutí uspořádat nepřetržitý modlitební řetězec mělo i jeden pragmatický důvod. Přestávalo nás bavit stále znovu chystat a opětovně sklízet modlitební místnost, což je včetně propagace a dalšího jedna z nejnáročnějších věci. V té době jsme využívali jako modlitební místnost sklepní prostory na faře evangelického kostela, které ovšem nebyly v nejlepším stavu, a tak jsme se rozhodli, že místnost svépomocí zrekonstruujeme a vybavíme tak, aby byla připravená na celoroční provoz.

Nepřetržitý modlitební řetězec jsme začali 21.10.2012. Když jsme začínali, jsme měli na srdci modlitební řetězec, který poběží 1 rok. Netušili jsme však, že Bůh nám dá takovou milost a řetězec poběží více jak 4,5 roku a skončí až roku 2018, přesně 16.7.2018. Tento řetězec běžel tedy nepřetržitě 2094 dní, což je 5 let 8 měsíců a 29 dní. Musím ale uvést na pravou míru slovo nepřetržitý. Totiž během těchto let jsme udělali 3 větší přestávky - 2x jsme se nemodlili přes prázdniny a jednou byla pauza přes Vánoce. To, že mohla modlitební místnost v našem městě fungovat takto dlouho, je Boží zázrak a Jeho milost.

Co je tedy potřeba, aby modlitební místnost mohla fungovat takto dlouho? Především potřebujete spoustu modlitebníků. A ty nám Bůh poslal. U nás v Českém Těšíně máme tu milost, že je zde mnoho církví a společenství (6 evangelikálních sborů, Starokatolíci, Římští katolíci, atd.). Tato skutečnost by však nebyla mnoho platná, kdyby si každý sbor hleděl svého a "hrál" si na svém písečku. U nás tomu ale takto není, bratři kazatelé drží pospolu a budují společně tu jednu církev - Církev Kristovu. Nebylo tomu tak, že by modlitební řetězec držela při životě stále jedna a tatáž skupina modlitebníků. Za ta léta se v modlitební místnosti vystřídalo více jak 400 modlitebníků. Vždy vnějakém období držela stráž určitá skupina modlitebníků, která se pak zase obměnila a přicházeli noví modlitebníci. Je to prostě zázrak, že Bůh vzbuzoval stále nové a nové modlitebníky, takže modlitební řetězec nebyl prázdný, ale stále bylo hodně lidí, kteří se chtěli modlit. Nebylo to ale tak, že by celých 5 let byl modlitební řetězec úplně plný. Zpočátku tomu tak bylo, ale postupně lidí ubývalo, což je pochopitelné. Když děláte krátké modlitební řetězce zaměřené na určité téma nebo období, tak lidí přijde poměrně hodně, protože je to koncentrované, akční, na něco  zaměřené a je tam touha naplnit každé políčko. Když ale děláte dlouhý řetězec, je to hlavně o vytrvalosti a o způsobu života, kdy je modlitební čas součástí vašeho života. Takových modlitebníků není tolik. Poslední roky byla místnost zaplněná průměrně tak z 50%, což je při takto dlouhém řetězci opravdu úžasné.

Další oblastí, díky které mohl tento řetězec fungoval, byl místní organizační tým 24-7. Bez lidí, kteří byli zapálení pro tuto službu, by to fungovat nemohlo. U nás modlitby 24-7 probíhají mezidenominačně a vždy jsme tedy dbali na to, abychom měli v týmu alespoň jednoho zástupce z každého sboru, který byl do modliteb zapojený (6 sborů). Ne vždy se to dařilo a ne všichni byli v této službě aktivně zapojení, ale během celého řetězce jsme vždy měli zdravé jádro lidi, kteří drželi vizi a aktivně se podíleli na chodu modlitební místnosti. U té vize bych se ještě krátce zastavil, neboť to mělo v této službě zásadní význam. Vize je slovo, zjevení od Boha pro danou oblast, do které nás Bůh volá. A pokud chceme, aby se tato Boží vize naplnila, musíme ji vírou uchopit. Jak říká Boží slovo: Bez víry však není možné zalíbit se Bohu (Žd 11:6). Náš tým přijal od Boha vizi, že máme dělat modlitební místnost proto, aby si lidé mohli oddělit čas pro Něho a mohli mít osobní intimní čas s Ním, kdy budou moci zakoušet Jeho přítomnost. Tato vize nám dala svobodu, že jsme neusilovali pouze o zaplnění každého políčka v kalendáři, ale měli jsme pokoj v tom, že i kdyby to posloužilo pouze pár lidem v jejich vztahu s Bohem, tak to má smysl.

A smysl to opravdu mělo, protože Bůh dělal během tohoto modlitebního řetězce opravdu skvělé věci. Předně vím o mnohých, kteří vydávali svědectví, že v modlitební místnosti zakusili Boží přítomnost, jakou doma při ztišení nikdy neměli. To je pro mě velkým svědectvím, že vize, kterou nám Bůh dal, se opravdu naplnila. Ze svědectví, která se ke mně dostala vím min. o dvou lidech, kteří v modlitební místnosti odevzdali svůj život Ježíši. Také vím o lidech, kteří v modlitební místnosti přijali sílu odjet na misii a sloužit Bohu. Také mnohé modlitby byly vyslyšeny. Bylo určitě ještě mnoho dalšího, co Bůh dělal v modlitební místnosti a co se ke mně nedostalo. Během modlitebního řetězce jsme prožívali nejenom chvíle slávy, ale i problémy, zápasy a selhání, které jsme museli řešit. Díky Bohu za to, že nás skrze to všechno provedl a my jsme tak mohli skrze tyto zkušenosti zase o kus poporůst.

Všechno má svůj čas - počátek i konec. Náš Bůh není Bohem stereotypu, jak to vidíme v celé historii církve. Stále něco nového začíná a pak zase končí, aby opět něco nového mohlo začít. A to je i má vize pro Modlitby 24-7 v našem městě - modlitební řetězec musí na chvíli ustat, aby se mohlo něco nového narodit. Amen.

 

Za tým modliteb 24-7 Český Těšín

Tomasz Czudek