Pane, nauč nás modlit se!

„Pane, nauč nás modlit se!” žádali učedníci Ježíše.

Někdy jsme možná v podobné situaci jako učedníci, kteří nevěděli, jak se modlit. Jako odpověď dává Ježíš učedníkům dnes mnohým lidem dobře známou „Modlitbu Páně“ neboli „Otče náš“.

Tuto modlitbu známe, možná jsme se ji i sami mnohokrát modlili. Ale víme, co se vlastně modlíme? Zkuste prozkoumat hloubku této modlitby. Vyhraďte si čas, kdy nebudete ničím rušeni a přemítejte nad danými slovy. Nespěchejte. Nechte Pána Boha, aby k vám nově promlouval.

 

 

Otče náš, který jsi v nebesích,
ať se posvětí tvé jméno!


Ať přijde tvé království!
Ať se stane tvoje vůle
jako v nebi, tak i na zemi.


Dej nám i dnes náš denní chléb


a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.


A neuveď nás do pokušení,
ale vysvoboď nás od zlého.

Neboť tvé je království i moc i sláva
navěky! Amen.

 

 

Pokud byste chtěli se svými přáteli objevovat nejen „Modlitbu Páně“, ale modlitbu samotnou, můžete si projít následující modlitební kurz, který je inspirován prosbou učedníků:

„Pane, nauč nás modlit se!“

 

Odkaz na kurz: www.jaksemodlit.cz