Nápady k modlitbám pro malé skupinky

Společné modlitby jsou výborným způsobem, jak se přiblížit Bohu osobně i ve společenství.

Ať už se společně modlíte jako skupinka kamarádů, spolubydlících, studentů nebo kolegů, můžete se nechat inspirovat následujícími jednoduchými náměty:

Modlete se jeden za druhého. Dejte doprostřed vaší skupinky židli a postupně se na ní vystřídejte. Zbytek skupiny se ať se modlí za člověka, který na ní právě sedí. Můžete se takto modlit jen za jednoho člověka během setkání nebo se takto můžete modlit za všechny při každém vašem setkání.

Využijte “Modlitbu Páně”. Rozdělte si tuto modlitbu na části a rozdělte si je mezi sebe. Každý se modlete určitou pasáž a během modlitby rozšiřte svou část vlastními slovy.

Veďte si společný modlitební deník. Zaznamenávejte si modlitební náměty, za které se během vašich setkání modlíte a zapište si, jak na vaše modlitby Bůh odpovídá. Toto je jednoduchý, ale velmi mocný nástroj k tomu, abyste si uvědomovali, jak Bůh jedná.

Modlete se kreativně. Vyzkoušejte nové způsoby modlitby a modlete se jinak, než jak to děláte běžně. Zkuste ztišení a naslouchání, mluvení nebo zpěv. Zkuste napsat, nakreslit nebo ztvárnit jiným kreativním způsobem to, za co se modlíte.

Naslouchejte společně Bohu. Praktikujte naslouchání Bohu, ptejte se, co by chtěl druhým říct, a sdílejte to.

Vydejte se na modlitební procházku. Vyberte si konkrétní místo, jděte k němu a ptejte se Boha, jak se za to místo máte modlit a jak mu máte žehnat.

Modlete se za svou oblast. Vezměte si místní noviny nebo si online vyhledejte novinky týkající se vaší oblasti a společně se za ně modlete.

Studujte modlitbu. Objevujte společně hloubku modlitby, přečtěte si knihu o modlitbě a studujte, co se o modlitbě píše v Písmu.

 

převzato z https://www.24-7prayer.com/