Modlitební řetěz

Jak oživit modlitební život a posílit vzájemné vztahy ve vašem společenství? Přinášíme jednoduchý nápad, který můžete vyzkoušet!

Zdravím Vás. Jsem z KS Jeseník a byla jsem požádána, abych s Vámi sdílela něco o našich vzájemných modlitbách. Asi před třinácti lety na jedné sborové modlitební vznikl systém modliteb, kterému říkáme Modlitební řetěz. V té době nás nebylo moc pravidelných návštěvníků sboru a cítili jsme, že jsme pod duchovním tlakem. Při modlitbách jsme přijali, že by bylo dobré se nějak intenzivněji navzájem za sebe modlit.

Věřím, že to byl Duch Svatý, který nám dal jednoduchý systém, který stále ve sboru požíváme. Je to systém, kdy se jeden člověk modlí za dva další a dva jiní se modlí za něj. Když to zkusíte namalovat, vytvoří to takový dvojitý propojený řetěz, odtud má systém název. Propojení je takto hodně pevné a jen tak lehce se „nepřetrne“.

Je navzájem propojeno 5 lidí, proto 5 je nejmenší počet osob, které je nutné zapojit. My jsme po zkušenostech dali následující pravidla:

  • Modlitební řetěz se vždy po roce obnovuje
  • Zapojit se mohou jen členové sboru, zapojení je dobrovolné
  • Kdo se zapojí, musí být ochoten se modlit za jakéhokoliv jiného člena
  • Zapojením se člověk zavazuje se rok pravidelně (není upřesněno jak často) bude modlit za dva další, kteří jsou mu přiřazeni
  • Každý se zapisuje sám za sebe

Nikdo si nemůže vybrat, za koho se bude modlit. Ve chvíli, kdy se pro následující rok řetěz uzavře, není již možné nikoho přidat (celý systém by se tím rozpadl). Je vždy 1-2 měsíce čas na to rozhodnout se, zda se zapojíte.

Když řetěz sestavujeme, dají se dohromady jména všech zájemců a ti se vylosují, jak budou po sobě v řadě. Tím se zajistí, že si nikdo nevolí za koho se modlí. Tak se vytvoří první „řada“. K ní se pak přidá druhá a třetí, ve které se vždy jména o jedno posunou.

Tedy Matouš se bude rok modlit za Pavla a Jana a za Matouše se budou modlit Marek a Lukáš.

Jak vidíte, systém je hodně jednoduchý, proto se první sloupec jmen losuje. Tento způsob modliteb dává každému zapojenému možnost se kdykoliv obrátit s modlitební prosbou na dva další lidi, protože oni se zavázali se za něj modlit. Je pak na každém, jestli oběma říká stejné věci nebo jestli každého prosí o modlitby za jinou oblast. A také nakolik je kdo konkrétní.

Věřím, že tento systém nám dává nejen vzájemné přikrytí, ale díky němu se můžeme více poznávat. Můžeme vidět, že nikdo z nás není takový „duchoborec“, který by vše zvládal a že každý s něčím zápasí.

Několik let jsem měla sestavování řetězu na starosti a viděla jsem dvě věci:

  • Přestože se pořadí losovalo, často se jeden z manželů modlil za druhého
  • Často byli v modlitbách propojeni lidé, kteří se přirozeně moc nepřátelili a měli takto možnost se lépe poznat.

 

„Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“ Gal 6;2

 

Kamila