Modlitební potřeby českého zdravotnictví.

V Čechách máme tu výsadu, že zdravotní péče je velmi dobře dostupná a určitě ji někdy využil každý z nás. Lékaři pomáhají nám. A co můžeme udělat my? Jak se můžeme modlit za české zdravotnictví?

Mnozí z Vás jste jistě zaznamenali nedávný případ mladého chlapce, který za hospitalizace začal krvácet z operační rány po odstranění krčních mandlí a následkem nesprávného postupu nemocničního personálu, došlo u chlapce k dušení. Chlapec přežil, nicméně jeho mozek byl v důsledku nedostatku kyslíku poškozen natolik, že zůstává ve vigilním kómatu. V některých reportážích zazněly otázky, zda jsme v nemocnicích ještě v bezpečí…

Myslím si, že ve většině státních i soukromých nemocnic jsme zatím v bezpečí a je pravda, že zdravotnická péče v České republice je jedna z nejkvalitnějších na světě. Za to patří Bohu velký dík a můžeme mu za to být vděční!

Pravda je nicméně i to, že jako v mnohých jiných odvětvích, i ve zdravotnictví zoufale chybí personál. A to jak ve státní, tak i soukromé sféře. Následkem toho často není v nemocnicích čas ani vůle na zaškolování, tréning nestandardních situací nebo obyčejný odpočinek. Možná i proto dochází k selhání jednotlivců i systému.

Modleme se za více personálu ve zdravotnictví.

Často slyším jak si lidé při různých příležitostech (svátky, narozeniny) přejí: „hlavně to zdraví“. Zcela jistě je toto přání myšleno vážně, protože vidíme umírat naše blízké a příbuzné. Zdraví je nejdůležitější věc. Tento postoj se mnohdy zrcadlí i v přístupu k léčbě pacientů, které se snažíme za každou cenu udržet při životě, protože se bojíme smrti. Nicméně z pozice křesťana, zdravotníka se s tímto názorem nemohu ztotožnit. Z hlediska věčného života zdraví ztrácí na významu.

Modleme se za více křesťanů ve zdravotnictví, kteří by pacientům přinesli naději. Naději na věčný život.

Svůj podíl na vytíženosti českého zdravotnictví má i to, jakým způsobem je zdravotní péče využívána. V tomto ohledu nesmíme opomenout, že Česká republika jednoznačně vede v počtu návštěv lékaře za rok (v Evropě). Skoro to vypadá, že Češi jsou nejzodpovědnější pacienti. Opak je často pravdou. Zdravotnictví je v některých případech až zneužíváno – praktickými lékaři počínaje a rychlou záchranou službou konče. Svůj podíl na tom má fakt, že zdravotnická péče je v ČR v podstatě zadarmo. Nicméně velkou úlohu hraje i zodpovědnost pacientů. Mnohdy si ani neuvědomujeme, že ve velké míře je zdraví každého z nás v našich rukou.

Modleme se za zodpovědnost pacientů a moudrost, kdy navštívit lékaře.

 

Daniel Horský