Modlitby za oběti obchodování s lidmi

Hebrejský učenec Yoram Hazony říká: "Podstatnou skutečností je, že Bible přináší naději do lidských politických záležitostí.

Bere jednotlivce, posiluje jej a říká:´Někde nad vámi je transcendentní Bůh, který není řízen králem, kněžími, nebo armádou [nebo dokonce obchodníky a otrokáři] ...´ Celé dějiny lidstva vycházejí z této první jiskry naděje, která se objevuje v hebrejských písmech. "

Dne 23. 9. Jsme vyzýváni, abychom se spojili v modlitbách za oběti obchodu s lidmi. Letošním tématem je "Obnova rozbitých snů" a příběh Josefa (Genesis 37). Stejně jako on zažívají lidé výšiny i hlubiny, bezpodmínečnou lásku a upřednostňování, ale také zradu, zkušenost nucené služby, falešné obvinění a vězení.

V Bibli čteme hned několikrát, že Bůh byl v beznadějné situaci s Josefem. (Genesis 39:2, 21). Nakonec i onen číšník se rozpomněl a přimluvil se u faraona a tak přispěl k jeho propuštění. Bůh naplnil všechny Josefovy sny a pozvedl ho.

Lidi využili Josefa pro své vlastní cíle. I dnes mnozí usilují o kontrolu, manipulaci a zneužití. Atraktivní ženy jsou prodávány do otroctví sexu, fyzická síla mladých mužů je využívána pro zisk v nucené práci. V sekularizované společnosti, která věří jen v to, co má před očima, však chybí naděje. Sekularismus doslova vysává naději ze společnosti. "Kde není transcendentní Bůh, tam není naděje", říká Max Lucado.

Udělejte si čas, abyste se spolu s námi modlili za:

  • Oběti obchodu s lidmi a moderního otroctví, kteří jsou dnes v zajetí. Kéž i ve svém zoufalství prožijí Boží přítomnost, poznají svojí hodnotu a cenu.

  • Modlete se ty, kteří využívají druhé ve svůj prospěch. Proste za právo a milosrdenství. Proste, aby světlo zasvítilo v temnotě, aby z jejich očí spadly šupiny. Modleme se za ty, kteří podobně jako onen číšník, se můžou přimluvit...

  • Přimlouvejme se za všechny, kteří bojují za právo na všech úrovních vlády a národa. Aby jejich slova a jejich boj byl vedený Bohem, byl jasný a měl moc.

  • Prosme za ty, kteří věrně slouží a podporují oběti, pomáhají jim zotavit se a nastoupit cestu ke svobodě.

  • Modleme se sami za sebe, abychom i my znali svou hodnotu v Božích očích.

 

Olga Gebauerová, čerpáno z materiálů Armády spásy