Modlitby 24-7 v Karviné

Přinášíme další zprávy z měst, kde jsou pořádány modlitební řetězce. Tentokrát se můžete dočíst, jak modlitby probíhají v Karviné.

V minulosti jsme se několikrát u nás v Karviné pokoušeli organizovat modlitby 24-7, ale stále jsme se nemohli dohodnout na neutrálním místě. Hledali jsme místnost s neomezeným přístupem, aby to vyhovovalo všem modlitebníkům, kteří se chtějí pravidelně přimlouvat za naše město. Po nějaké době bratr Vladek našel místnost pro své společenství a nabídl prostory i pro modlitby 24-7. Místnost je přístupná na kód, tak odpadají nějaké služby s odemykáním a hlídáním, kdy kdo přijde nebo odejde.

Společně jsme hledali, jak dát modlitbám pravidelnost. Přijali jsme, že bychom se chtěli pravidelně scházet k modlitbám vždy první pátek a sobotu v měsíci. Již je to pět měsíců, co jsme se pro to rozhodli a věřím, že mnozí si našli pro tyto pravidelné modlitby čas. Zatím se nám stále nedaří zapojit modlitebníky ze všech společenství, ale věříme, že postupem času zareaguje více lidí a budeme moci rozšířit čas modliteb. Na závěr modlitebního řetězu někdy máme společný čas chval a přímluv, které vede sestra Ivanka s dalšími hudebníky. Je to čas vděčnosti, chvály a také  sdílení se. Zatím nevnímáme žádný průlom v evangelizaci našeho města, ale věříme, že Pán sjednocuje modlitebníky a připravuje církev k tomu, aby byla připravena přijmout ty, které Ježíš chce spasit a uvést do své slávy. Chceme být vnímaví a otevření na působení Ducha svatého i u nás v Karviné.

S. Czudek