Modlitby 24-7 v Albrechticích

V Albrechticích byl letos poprvé spuštěn modlitební řetězec 24-7 jako vyústění touhy modlit se za jednotu v církvi, duchovní obnovu sboru, navrácení se k modlitbě a společného boje za svou vesnici.

Pro naprostou většinu účastníků to byla nová zkušenost. Prvotní obavy z hodinových modlitebních stráží se rozplynuly a většině lidí přišla hodina času stráveného s Pánem Bohem málo.

Velkým přínosem modlitebního řetězce bylo to, že se do něj zapojili mladí i starší – tedy propojení různých generací a možnost podílet se společně na Božím díle skrze modlitby.

Mnozí byli povzbuzeni Božím slovem, které v místnosti dostali nebo také odpověďmi, které jim Pán Bůh v ten čas dal. Mnozí svědčí o tom, že to byl čas, kdy k nim Bůh doopravdy mluvil a dotkl se jich.

Tým Modliteb 24-7