Modlitba ve Starém zákoně - studium

V Bibli je zaznamenáno mnoho modliteb - rozhovorů jednotlivců i celých skupin lidí s Pánem Bohem.

Zapsané modlitby jsou velmi pestré a jde o různorodé reakce biblických postav na jejich životní okolnosti a situace, ve kterých se zrovna nacházeli. Výsledkem jejich volání k Pánu Bohu jsou rozmanité prosby, přímluvy, děkování, chvály, proroctví, apod. V tomto textu jsme vybrali několik modliteb ze Starého zákona.

Vyber si ke studiu některý oddíl z Bible, pročti si každý verš a poznač si:

  1. Kdo mluví.
  2. Kdy nebo proč se daná postava modlí.
  3. Co je cílem modlitby.

Než začneš, požádej Boha, aby k tobě mluvil slovy Písma a zaznamenej si vše, co k tobě promlouvá během toho, co čteš. Přemítej nad danou pasáží tak dlouho, kolik budeš mít času, a dovol Bohu, aby se s tebou setkal.

Modlitba ve Starém Zákoně

Modlitby proroků

Žalmy